Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

1. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій .Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
2. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій. Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
3. Вічаренко, Ніна, Опанасівна. Графіки елементарних та спеціальних функцій:Довідник. — К.:Наукова думка, 1996. — 582 c.
4. Гарщенко Ф. Г. Аналіз та оцінка параметричних систем для студентів. — Київ, 1995. — 140 c.
5. Глушкова В. М. Компъютерна математика. — Київ, 2001. — 452 c.
6. Комплексний аналіз: підручник. — Львів : Афіша, 2002. — 206 с. — ISBN 966-8013-05-0
7. Городецкий В. В. Методы решения задач по функциональному анализу. — Выща школа, 1991. — 479 c.
8. Городецький В. В., Нагнибида Н. И. Методы решения задач по функциональному анализу. — Киев "Высшая школа", 1990. — 475 c.
9. Дороговцев А. Я. Элементы общей теории меры и интеграла. — Библиография, 1989. — 152 c.
10. Евдокимов А. Г. Минимизация функций. — Харьков, 1977. — 160 c.
11. Крюков М. М. Метематика: Навч. посіб. з математики для слухачів підготов. курсів і вступників до вищ. навч. закладів. — Київ: КУЕТТ, 2007. — 292 с. — ISBN 966-7737-52-7
12. Кудрик Т. С. Елементи нестандартного аналізу для студентів. — Київ, 1996. — 104 c.
13. Лопатинский Я. Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Киев, 1984. — 200 c.
14. Ляшко И. И., Боярчук А. К., Гай Я. Г. [и др.] Справочное пособие по математическому анализу. Введение в анализ, производная, интеграл: Справочн. изд.- 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Вища школа, 1984. — 456 с.
15. Міхельс В. О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — Київ: Міленіум, 2010. — 464 с. — ISBN 978-966-8063-15-6
16. Ольшинский В. П. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. — Харків, 2001. — 200 c.
17. Самойленко А. М. Теорія наближення функцій та її застосування. — Київ, 2000. — 500 c.
18. Селін, Олександр, Миколайович. Дискретний аналіз:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 226 c.
19. Фомін М. М. Чисельні методи:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 123 c.
20. Шарова Л. И. Уравнения и неравенства. — Киев ;Высшая школа, 1985. — 101 c.