Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

181. Загальна теорія держави і права: Підручник для юрид.спец.вузів / За ред.М.В.Цвіка,В.Д.Ткаченка,О.В.Петришина. — Х.:Право, 2002. — 432 с. — ISBN 966-7146-71-5
182. Правова Україна очима майбутніх фахівців: Збірник тез доповідей студ.на наук.конфер.23.03.2007 р. — Тернопіль:Економічна думка, 2007. — 223 с.
183. Філософія права:Навч.посіб/За заг.ред.М.В.Костицького,Б.Ф.Чміля. — К.:Юрінком Інтер, 2000. — 336 c. — ISBN 966-7784-06-1
184. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6
185. Проблемы совершенствования правоохран.деят-ти в области противодействия преступности и коррупции: Матер.Междунар.научно-практ.конф.,Минск,22.12.2011 г. — Мн: БГУФК, 2012. — 207 с. — ISBN 978-985-7023-24-0

Перша | Попередня | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10