Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 89
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 512. Алгебра ->

21. Клиот М. И., Дашинский. Алгебра матриц и векторов:Для студентов. — Ленинград, 1974. — 160 c.
22. Колмогорова А. Н. Алгебра и начала анализа учебник для 10-11 классов средней школы. — Москва"Просвещение", 1991. — 316 c.
23. Колмогорова А. Н. Алгебра і початки аналізу Навч.посіб для 10 класу середньої школи. — Київ "Радянська школа", 1976. — 255 c.
24. Коснвски Ч. Начальный курс алгебраической топологии. — Москва, 1983. — 304 c.
25. Крюков М. М. Метематика: Навч. посіб. з математики для слухачів підготов. курсів і вступників до вищ. навч. закладів. — Київ: КУЕТТ, 2007. — 292 с. — ISBN 966-7737-52-7
26. Кушнир И. А. Координатный и векторные методы решения задач. — Киев, 1996. — 413 c.
27. Кушнир И. А. Неравенства.Задачи и решения. — К.:АСТАРТА, 1996. — 453 c.
28. Кушнир И. А. Функции.Задачи и решения. — К.:АСТАРТА, 1996. — 543 c.
29. Алгебра и теория чисел. Ч.2 Линейная алгебра и полиномы: Учеб. пос / Е. С. Ляпин. — М.: Просвещение, 1978. — Ч. 2. — 448 с.
30. Мазур К. И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника. — К.:Мзд-во Украинская энциклопедия, 1993. — 407 c.
31. Мерзляк А. Г. Алгебраїчний тренажер:Посібник для школярів та абітурієнтів. — К.:АСК, 1997. — 115 c.
32. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2019. — 352 с. — ISBN 978-966-474-324-9
33. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2018. — 400 с.
34. Милнор Дж. Дифференциальная топология для студентов. — Москва, 1972. — 273 c.
35. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. — К.:Видавнича група BHV, 2007. — 368 c.
36. Прамонова С. М. Аналітична геометрія та лінійна алгебра:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 321 c.
37. Сканав М. І. Збірник задач з математики для вступників до вузів. — К.:Онікс, 2005. — 608 c.
38. Сокольников И. С. Тонзорный анализ: теория и применение в геометрии и в механике сплошных сред. — Москва, 1971. — 376 c.
39. Солодников А. С. Системы линейных неравенств. — Москва, 1977. — 105 c.
40. Солодовников А. С., Торопова Г. А. Линейная алгебра с елементами аналитической геометрии. — Москва Высшая школа, 1987. — 254 c.