Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

21. Гурвиц Курант. Теория функций. — Москва, 1968. — 647 c.
22. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. — Москва, 1973.
23. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы для студентов. — Москва, 1966. — 227 c.
24. Дороговцев А. Я. Элементы общей теории меры и интеграла. — Библиография, 1989. — 152 c.
25. Евдокимов А. Г. Минимизация функций. — Харьков, 1977. — 160 c.
26. Евтушенко Ю. Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах оптимизации. — Москва, 1982. — 432 c.
27. Ерофеенко В. Т. Теоремы сложения: Справочник. — Москва, 1989. — 255 c.
28. Еругин Н. П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений. — Минск, 1970. — 572 c.
29. Зорич В. А. Математический анализ Часть II для студентов. — Москва, 1984. — 640 c.
30. Катера Р. С. Теория ортогональных рядов. — Москва, 1958. — 502 c.
31. Корбут А. А. Дискретное программирование. — Москва, 1969. — 367 c.
32. Коровкин П. П. Математический анализ Часть I. — Москва, 1972. — 448 c.
33. Коровкин П. П. Математический анализ Часть II. — Москва"Просвещение", 1974. — 463 c.
34. Краснов М. Л. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям.для студентов. — М.:Высш школа, 1978. — 287 c.
35. Крейн С. Г., Ушакова В. Н. Матиматический анализ элементарных функций. — Москва, 1966. — 174 c.
36. Крюков М. М. Метематика: Навч. посіб. з математики для слухачів підготов. курсів і вступників до вищ. навч. закладів. — Київ: КУЕТТ, 2007. — 292 с. — ISBN 966-7737-52-7
37. Кудрик Т. С. Елементи нестандартного аналізу для студентів. — Київ, 1996. — 104 c.
38. Куприна Н. Т. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических величин, их логарифмов и логарифмов чисел. — Москва, 1969. — 508 c.
39. Курант Р. Курс дифференциального и интегрального исчисления Том II. — Москва, 1970. — 665 c.
40. Курботов В. Г. Линейные дифференциально разностные уравнения. — Воронеж:ВГУ, 1990. — 168 c.