Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 37.015. Педагогічні науки ->

21. Чорнокозов И. И. Профессиональная этика учителя. — К.:Рад шк, 1988. — 221 c.
22. Янушкявичюс Р. В. Основы нравственности: Учеб. пособие для школьников и студентов. — М.: Про-Пресс, 2002. — 455 с. — ISBN 5-89510-003-1
23. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах.- 2-е вид., випр і доп. — К.: Ленвіт, 2002. — 328с. — ISBN 966-7043-45-2
24. Дивитись, щоб учитись: рухоме і нерухоме зображення у викладанні іноземних мов. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1999. — 82с.
25. Педагогика: Учеб. пособ.-2-е изд., испр. и доп./ Под. общ. ред. А.П.Кондратюка. — Киев: Вища шк., 1982. — 382 с.
26. Педагогічна майстерність:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 381 с.
27. Педагогічний словник/За ред .дійсн. члена АПН України М.Д.Ярмаченка. — К.:Педагогічна думка, 2001. — 516 c.