Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

21. Ладенко И. С. Интеллектуальные системы в целевом управлении. — Новосибирск: Наука, 1987. — 195,[3] с. с.
22. Луцарев В. С., Ермаков К. В., Рудный Е. Б. Безопасность компъютерных сетей на основе Windows NT. — М.:Русская редакция, 1998. — 304 c.
23. Лушкоря О. І. Інформатика:Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології. — К.:Академія, 2003. — 704 c.
24. Микитюк О. Р. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки лінгвістики. "ред". — Львів:СП " Банк", 1995. — 304 c.
25. Осуга С., Этов В. И. Обработка знаний: монография. — М.: Мир, 1989. — 292 с. — ISBN 5-03-000638-9 (русск.)
26. Пакриш О. Методичні вказівки з навчальної практики та курсової роботи з обчислювальної техніки для студентів спеціальностей за фахом"Навтогазова інженерія". — К.:МНТУ, 2000. — 58 c.
27. Палій Л. А., Киян Б. Р., Клецко Н. І. Фундаментальні орієнтири науки (фон):Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія. — К.:ВД "Академперіодика", 2005. — 292 c.
28. Партико Зіновій Васильович. Прикладна і комп’ютерна лінгвісика: Вступ до спеціальності. — Львів: Афіша, 2008. — 224
29. Патчетт К. М., Райт. GGI. — К.:группа ВНУ, 2000. — 624 c.
30. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлумачний словник з обчислюв. техніки,інтернету і програмування.- Вид.2-ге, доп.і дооопрац. — К.: Вид.дім "Софт Прес", 2006. — 824 c. — ISBN 966-530-027-Х
31. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлум. словник з обчислюв. техніки, інтернету і програмування.-Вид.1. — К.: Вид.дім "Софт Прес", 2005. — 552 c. — ISBN 966-530-070-9
32. Птицын К. А. Компания Advenced Information Sestems и др.Oracie 88.Энциклопедия пользователя: Пер. с англ. — К.:Диасофт, 1999. — 864 c.
33. Пустоваров, Володимир, Ілліч. Системне програмування та конструювання компіляторів:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 140 c.
34. Свистунова Т. М. Інформатика: 10 клас. Академічний рівень. - 2-ге вид. — Харків: Основа, 2012. — 76 с. — ISBN 978-617-00-0622-6
35. Скороходько Е. Ф. Основи інформатики та прикладної лінгвістики: Вибр. лекції (Ксерокс). — К.: УІЛМ, 2001. — 10с.
36. Трифонов Н. П. Сборник упражнений по АЛГОЛУ. — Москва, 1986. — 218 c.
37. Трифонов Н. П. Сборник упражнений по АЛГОЛУ. — Москва, 1970. — 156 c.
38. Уолш Б. Программирование на Бейсике. — Москва : Радио и связь, 1988. — 336 с. — ISBN 5-256-00437-9
39. Федотова М. А. Глобальная сеть - среда распространения образовательных услуг. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.32-37
40. Харвей, Грег. Exel 5.0 для "чайников". — "Диалектика", 1995. — 288 c.