Міжнародний Науково-технічний Університет

за заг. ред. Процьків Н. М., Никифорка В. М. Цивільне право України :тестові завдання : навч. - метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с. — ISBN 978-966-423-577-5

Цивільне процессуальне право : казуси : навч.-метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 88 с.

Ізуїта П. О., Ізуїта О. А., Ізуїта Д. П. Практикум з трудового права України: навч.-метод. посіб. — Київ: Університет "Україна", 2020. — 262 с. — ISBN 978-966-388-601-5

Довгань Г. Д. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи. — Харків : Ранок, 2020.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2019. — 176 с. — ISBN 978-617-539-304-8

Книжок у каталозі: 6859
Книжок у електр. бібліотеці: 4259
Усього літератури: 11118
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81’36. Граматика ->

21. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови.- 4-е вид. — К.: Освіта, 1995. — 320 с. — ISBN 5-330-03026-9
22. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови.Довідник. — К.:Логос, 2002. — 352с. — ISBN 966-509-001-1
23. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика суч.англ.мови.Довідник:Мова англ.,укр. — К.: ТОВ "ВП ЛОГОС-М", 2008. — 352 с. — ISBN 966-509-001-1
24. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. — К.: Логос, 1997. — 352 с. — ISBN 996-509-001-1
25. Голицынский Ю. Грамматика: Сборник упражнений.- 5-е изд., испр. и доп. — СПб.: КАРО, 2006. — 544с. — ISBN 5-89815-637-2
26. Гордон Е. М., Крылова И. П. Грамматика современного английского языка:учебник для ин-тов и фак.иностр.яз.-2-е изд.,испр.и доп. — М.: Высш.школа, 1980. — 335 с.
27. Деева И. М. Лексико-грамматические трудности английского языка: Учеб. пособие для студентов 3-4 курсов ин-тов и фак. иностр. яз. — Л.: Просвещение, 1976. — 240 с.
28. Жилко Н. М. Вправи з граматики англійської мови: Посібник (Ксерокс). — Київ: Освіта, 1995. — 144с. с. — ISBN 5-330-03054-4
29. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов: Посібник для вчителів (Ксерокс). — К.: Радянська школа, 1960. — 160с.
30. Канищева Е. Н., Воскресенская Л. И., Мочалова М. А. [и др.] Курс немецкого языка/Под ред.Т.М.Мещеряковой. — М.: Высшая школа, 1964. — 419 с.
31. Каушанская В. Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. — М.: Страт, 2007. — 214с.
32. Каушанская В. Л. Граматика англ языка:Пособ для студ.пед. — М.: Страт, 2000. — 320 c.
33. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособие для студентов педагогических институтов и университетов. — М.: Страт, 2006. — 214 с.
34. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособие для пед. вузов. — Москва: [б.и.], 2000. — 213, [1] с. с.
35. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л., Кожевникова О. Н. [и др.] Сборник упражнений по грамматике английского языка: Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов. — К.: Инкос, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-8347-90-0
36. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. — М.:Юнвест лист, 1996. — 717 с. — ISBN 5-88682-003-5
37. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. — М.:Юнвест Лист, 2000. — 710 с. — ISBN 5-88682-003-5
38. Корнеева Е. А. Грамматика английского глагола в теории и практике: Время, вид, временная отнесенность, залог, наклонение. — СПб.: Союз, 2000. — 448 с. — ISBN 5-94033-021-5
39. Кравченко О. Ф. 516 упражнений по грамматике английского языка. — М.: Лист, 2000. — 375 с. — ISBN 5-7871-0117-0
40. Кравченко О. Ф. 516 (пятьсот шестнадцать) упражнений по грамматике английского языка: ключи к упражнениям : Учебное пособие. — Москва: Лист, 2003. — 159, [1] с. — ISBN 5-7871-0119-7