Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.276. Розробка нафтових родовищ, способи видобутку нафти ->

21. Васючков Ю. Ф. Разработка угольных пластов в сложных условиях с применением полимерных композиций. — Москва, 1992. — 200 c.
22. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
23. Гах Й. М. Нафтовий комплекс Прикарпатття. — Івано-Франківський у-т нафти і газу, 1994.
24. Гоник А. Коррозия нефтепромышленного оборудования :ее предупреждения. Изд.2-е. — М.:Недра, 1976. — 192 c.
25. Губкина И. М. Прогрессивная технология изготовления бурового и нефтепромышленного оборудования. — Москва, 1983. — 171 c.
26. Дворецкий П. И., Ярмахов И. Г. Электромагнитные и гидродинамические методы при освоении нефтегазовых месторождений. — М.:Недра, 1998. — 318 c.
27. Дж В. К., Чилингер М., Бисон. Техника добычи нефти.Под ред. — М.:Недра, 1973. — 248 c.
28. Дюнюшкин И. И. Расчеты физико-химических свойств пластовой и промышленной нефти и воды. — М.:ФГУП, 2004. — 448 c.
29. Дячук В. В. Основи розробки та облаштування родовищ природних газів : навч. посіб. — Харків : [Б. в.], 2005. — 321 с. — ISBN 966-96585-0-0
30. Ермилов О. М. Разработка крупных газовых месторождений в неоднородных коллекторах. — Москва, 1987. — 207 c.
31. Желтов Ю. П. Механика нефтегазоносного пласта. — Москва, 1975. — 216 c.
32. Забродин П. И., Раковский Н. Л. Вытеснение нефти из пласта растворителями: Для студентов. — Москва, 1968. — 224 c.
33. Закс С. Л. Повышение нефтеотдачи пласта нагнетанием газов. — Москва, 1963.
34. Золотухин А. Б., Назаров Л. Н. Математическое моделирование процесса извлечения нефти с помощью закачки в пласт теплоносителей. — Москва, 1989. — 44 c.
35. Зорькина Л. М. Воды нефтяных и газовых месторождений СССР: Для студентов. — Москва, 1989. — 382 c.
36. Зотов Г. А. Эксплуатация скважин в неустойчивых коллекторах. — Москва, 1987. — 172 c.
37. Керимова Л. С. Система обеспечения эффективного функционирования нефтепромыслового оборудования. — Баку, 1999. — 72 c.
38. Кершенбаум Я. М., Юдолович М. Я. Ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудования:Учеб.пособие для нефтяных вузов. 1962. — 396 c.
39. Кичигин А. Ф., Егер Д. А. Канонические ансамбли в процессах интенсификации добычи нефти для студентов. — Киев, 2002. — 184 c.
40. Кичигин А. Ф. Канонические ансамбли в процессах интенсификации добычи нефти. — К.: Техніка, 2002. — 184 с.: рис. — ISBN 966-575-065-8