Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340.12. Теорія держави та права ->

21. Історія держави та права зарубіжних країн: конспект лекцій. — Київ: МНТУ, 1995. — 200 с.
22. Мірошниченко М. І. Істрія вчень про державу і право: навч.-метд. посіб. — Київ: РВВ КІВС, 2001. — 98 с.
23. ред. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Основи держави і права : навч. посіб. — Київ : Либідь, 1997. — 208 с. — ISBN 5-325-00844-7
24. Ред. Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Юрінком Інтер, 1998. — 320 с. — ISBN 966-7302-23-7
25. Історія держави і права України Частина 2:Підручник для юрид. вищих навч.закладів / А. Й. Рогожин. — Київ: Ін Юре, 1996. — 448 с. — ISBN 966-7183-00-9
26. Спиридонов Л. И. Теория государства и права:Учебник. — М : ПРОСПЕКТ, 1997. — 304 с. — ISBN 5-7986-0008-4
27. Укл. Шаркова І. М. Тестові завдання з історії держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. — Київ : МНТУ, 2013. — 65 с.
28. Швидько Г. К. Історія держави і права України (Х - початок ХIХ століття): навч.посіб. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 1998. — 176 с. — ISBN 966-551-020-7
29. Шевердін М. М. Історія деражви і права України: курс лекцій. — Харків : Торсінг плюс, 2012. — 320 с. — ISBN 978-617-03-0157-4
30. Шигаль Д. А. Історія дердаваи і права: курс лекцій. — Харків : Індустрія, 2011. — 352 с. — ISBN 978-966-2160-51-2
31. Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. - Вид. 2-ге. — Київ: Український світ, 2000. — 756 с. — ISBN 966-7586-00-6
32. Податковий кодекс України: станом на 20 вересня 2013 року : відповідає офіц. текстові. — Київ: ЦУЛ, 2013. — 566 с. — ISBN 978-617-673-140-5