Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.161.2. Українська мова ->

21. Новосьолова В.. Українська мова.Зб.тест. завдань для підготовки до зовн. незалежн. оцінювання:11 кл. — К.:Генеза, 2007. — 104 c. — ISBN 978-966-504-633-2
22. Ожоган В. Синтаксис української мови:навч. посіб. — К.:Освіта УКраїни, 2009. — 332 с. — ISBN 978-966-188-116-6
23. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум:Навч.посібник.- 2-ге вид.,стереотип. — Київ, Либідь, 2001. — 384 c. — ISBN 966-06-0197-2
24. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення:Навч.посібник. — К.:Либідь, 1997. — 296 c. — ISBN 966-06-0019-4
25. Плотницька І. М. Ділова українська мова:Навч.посіб для вищих навч.заклад. — К.:Міленіум, 2001. — 268 c.
26. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ : МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х
27. Росінська О. А. Українська мова: довідник школяра і студента. — Донецьк : БАО, 2006. — 400 с. — ISBN 966-338-034-9
28. Русанівський В. М. Українська мова:для сер.школи.-2-ге вид. — К.:Радянська школа, 1979. — 240 с.
29. Стоян Л. М. Українська мова:Посіб. з орфографії та пунктуації. — К.:Наукова думка, 1998. — 96 c. — ISBN 966-00-0418-4
30. укл. Гізензбург О. Г. та ін. Практичний посібник для працівників газової промисловості зі складних випадків слововживання в українській діловій мові: навч. посіб. — Харків : [Б. в.], 1999. — 127 с. — ISBN 966-7469-16-6
31. Фурдуй М. І. Українська мова.Практикум з правопису:навч.посібник/За ред.В.В.Різуна. — К.:Либідь, 2003. — 272 с. — ISBN 966-06-0291-Х
32. Фурдуй М. І. Українська мова: практикум: практикум 6 навч. посіб. — Київ : Либідь, 2011. — 416 с. — ISBN 978-966-06-0589-3
33. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення:Навч.посіб. — К.:Вища школа, 2007. — 271 c.
34. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — Київ : Атіка, 2007. — 592 с. — ISBN 966-326-219-2
35. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. — Київ : Алерта, 2018. — 302 с.
36. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова:модульний курс.Навч.посіб. — К.:Вища школа, 2007. — 823 с.іл. — ISBN 978-966-642-338-5
37. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Навч.посіб. для студ.пед. навч. закладів. — К.: Літера, 2000. — 688 с. — ISBN 966-7543-02-1
38. Яременко В. Новий словник української мови. — Київ, 2001. — 926 c.
39. Українська ділова і фахова мова:практ.посібн.на щодень /За ред.М.Д.Гінзбурга.-2-ге вид.,випр. і доп. — К.: Фірма ІНКОС,Центр навчальної літератури, 2007. — 672 с. — ISBN 966-8347-50-1
40. Українська мова:зб.текстів для перказів із творч.завд./Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Новосьолова та ін.-1-ше вид. — Х.: Прапор, 2006. — 192 с. — ISBN 966-8690-33-8