Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 64
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.161.2. Українська мова ->

21. Лозко. Іменослов:Імена слов’янські ,сторичні та міфологічні. — К.:Сварог, 1998. — 176 c.
22. Мацько Л. І. Стилістика української мови:підручник /За ред. Л.І.Мацько.2-ге вид.,випр. — К,:Вища школа, 2005. — 462 с. — ISBN 966-642-274-3
23. Новосьолова В.. Українська мова.Зб.тест. завдань для підготовки до зовн. незалежн. оцінювання:11 кл. — К.:Генеза, 2007. — 104 c. — ISBN 978-966-504-633-2
24. Ожоган В. Синтаксис української мови:навч. посіб. — К.:Освіта УКраїни, 2009. — 332 с. — ISBN 978-966-188-116-6
25. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум:Навч.посібник.- 2-ге вид.,стереотип. — Київ, Либідь, 2001. — 384 c. — ISBN 966-06-0197-2
26. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення:Навч.посібник. — К.:Либідь, 1997. — 296 c. — ISBN 966-06-0019-4
27. Плотницька І. М. Ділова українська мова:Навч.посіб для вищих навч.заклад. — К.:Міленіум, 2001. — 268 c.
28. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ : МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х
29. Росінська О. А. Українська мова: довідник школяра і студента. — Донецьк : БАО, 2006. — 400 с. — ISBN 966-338-034-9
30. Русанівський В. М. Українська мова:для сер.школи.-2-ге вид. — К.:Радянська школа, 1979. — 240 с.
31. Стоян Л. М. Українська мова:Посіб. з орфографії та пунктуації. — К.:Наукова думка, 1998. — 96 c. — ISBN 966-00-0418-4
32. укл. Гізензбург О. Г. та ін. Практичний посібник для працівників газової промисловості зі складних випадків слововживання в українській діловій мові: навч. посіб. — Харків : [Б. в.], 1999. — 127 с. — ISBN 966-7469-16-6
33. Фурдуй М. І. Українська мова.Практикум з правопису:навч.посібник/За ред.В.В.Різуна. — К.:Либідь, 2003. — 272 с. — ISBN 966-06-0291-Х
34. Фурдуй М. І. Українська мова: практикум: практикум 6 навч. посіб. — Київ : Либідь, 2011. — 416 с. — ISBN 978-966-06-0589-3
35. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення:Навч.посіб. — К.:Вища школа, 2007. — 271 c.
36. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — Київ : Атіка, 2007. — 592 с. — ISBN 966-326-219-2
37. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. — Київ : Алерта, 2018. — 302 с.
38. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова:модульний курс.Навч.посіб. — К.:Вища школа, 2007. — 823 с.іл. — ISBN 978-966-642-338-5
39. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Навч.посіб. для студ.пед. навч. закладів. — К.: Літера, 2000. — 688 с. — ISBN 966-7543-02-1
40. Яременко В. Новий словник української мови. — Київ, 2001. — 926 c.