Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 91. Географія -> 911/913. Загальна географія. Регіональна географія ->

21. Трухановский В. Г. Политическая биография. — М.:Мысль, 1968. — 479 c.
22. упоряд. Смирнова Т. О. Хрестоматія з географії материків і океанів : навч. посіб. — Київ : Радянська школа, 1991. — 383 с. — ISBN 5-330-01238-4
23. 48 th parallel:Журнал про міста 48-ї парарелі. — Кривий Ріг:Еxo-Восток, 1996. — 32 c.
24. Географія:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 123 c.
25. США:Карта та факти.
26. Золота фортуна:Золота енциклопедія сучасності.Грудень 2000. 2001. — 656 c.
27. Імена України.Біографічний щорічник. — К.:Фенікс, 1999. — 504 c.
28. Хто є хто в економіці,культурі,науці Києва.Том 111. 2001. — 462 c.
29. Курортологія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Укл.: Л.А.Алексєєва. Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 103с.
30. Все о портах Украины 2005.Ukrainian Ports 2005:справочник.4-е изд..доп.и перераб./А.Гордиенко,К.Ильницкий,Н.Минкина и др./ под ред.К.Ильницкого. — Одесса:Издательство, 2005. — 664 с. — ISBN 966-7928-02-0
31. Австрия.Факты и цифры. — Вена, 1996. — 212 с.
32. Коротко о новом Берлине. — Берлин:Ведомство печати и информации земли, 1995. — 64 с.
33. Франция и ее владения:справочник/Под ред.Ф.Н.Петрова. — М.:Огиз, 1948. — 800 с.
34. Німеччина у фактах. — Соцієтетс:Франкфурт -на - Майні, 1996. — 544 c. — ISBN 3-7973-0638-5