Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 11-14. Філософія ->

21. Джин, Карпер. Ваши чудесные умственные способности. — "Клуб семейного досуга"Фолио, 2000. — 286 c.
22. Драгоманова М. П. Загальна психологія:Курс лекцій. — К.:Мін-во освіти, 1997. — 436 c.
23. Еникеев М. И. Общая и социальная психология. — М.:Изд-во Норма, 2002.
24. За заг. ред. Кононенка Т.П. Індійська філософія: посіб. — Харків: Фоліо, 2019. — 142 с. — ISBN 978-966-03-8564-1
25. Иванов Ю. М. Йога и психотренинг Путь к физическому совершенству и косическому сознанию. — Москва, 1991.
26. Камю А. Міф про Сізіфа. Есе про абсурд. В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.139-145
27. Кириленко Т. С. Основи психології:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 131 c.
28. Кириленко Т. С. Основи психології.Короткий курс:Навч. посібник. — К.: МНТУ, 1996. — 96 c. — ISBN 5-7763-9629-8
29. Кириленко, Таісія, Сергіївна. Основи психології: Короткий курс:Навч.посібник. 1996. — 96 c.
30. Коган В. З. Информационное взаимодействие 9опыт анализа субъектно-объектных отношений). — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. — 137 c.
31. Коршунов А. М., Мантатов В. В. Диалектика социального познания. — М.: Политиздат, 1988. — 383 с. — ISBN 5-250-00002-9
32. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях:Учебное пособие. — СПб:Питер, 2007. — 254 c.
33. Крысько В. Г. Психология и педагогика:курс лекций. — М.:Изд-во Омега, 2006. — 386 c.
34. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях. — СПб:Питер, 2006. — 320 c.
35. Левінас Е. Між нами: Дослідження.Думки про іншого: Пер. з фр. — К.: Дух і Літера: Задруга, 1999. — 312 с. — ISBN 966-7405-47-8
36. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. — Москва: Гнозис, Прогресс, 1992. — 272с. с. — ISBN 5-01-003843-9
37. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента:Учеб пособие. — К.:МАУП, 1999. — 360 c.
38. М’ясоїд, Петро, Андрійович. Загальна психологія: Навч посібник. — К.:Вища школа, 1998. — 479 c.
39. М’ясоїд, Петро, Андрійович. Задачі з курсу загальної психології:Навч посібник. — К.:Вища школа, 1998. — 184 c.
40. Марсель Габрієль. Габрієль Марсель в українському контексті. Бути і мати: В кн.: Возняк Т. Тексти та переклади. — Х.: Фоліо, 1998. — С.427-670 — ISBN 966-03-0382-3