Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 2. Релігія. Теологія ->

21. Дамаскин(Папандреу), мтрп.Швейцарский. Православие на пороге третьего тысячелетия. — К.:Вид.дім Альтернативи, 1999. — 288 с. — ISBN 966-7217-45-0
22. Зоц В. А. Православие у культура: факты против домыслов. — К.: Политиздат Украины, 1986. — 223 с.
23. Правослов’я:український вимір:Навч посіб. — К.:Конбор, 2004. — 384 c.
24. Лазарев А. С. Расшифрованная Библия или Реквием цивилизации. — К.:А.С.К, 2002. — 1064 c.,ил. — ISBN 966-539-324-3
25. Ерышев А. А. Религиоведение. — К.: МАУП, 1999. — 276 с.
26. Релігієзнавство: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 195 с.
27. Костроміна Т. І. Релігієзнавство:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 112 c.
28. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:Навч.посіб для студентів вузів/Народ.укр.акад.-3-тє вид.,перероб. і доп. — К.:Кондор, 2004. — 646 c. — ISBN 966-7982-36-Х
29. КалінінЮ.А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство:Підручник. — К.:Наукова думка, 1997. — 250 c. — ISBN 966-00-0059-6
30. Лубський В. І. Релігієзнавство:Підручник. — К.:Вілбор, 1997. — 480 c. — ISBN 966-7247-01-5
31. Калінін Ю. А. Релігієзнавство:Підручник.-4-те доопрац.вид. — К.:Наукова думка, 1998. — 335 с. — ISBN 966-00-0452-4
32. Калінін Ю. А. Релігієзнавство:Підручник.-5-те,доопрац. — К.:Наукова думка, 2000. — 352 с. — ISBN 966-00-0593-8
33. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 20с.
34. Гудвинг, Дэвид, Леннокс. Христианство:опиум или истина? США. 2000. — 159 c.
35. Ханиф С. Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах/Пер.с англ.Д.Пальца. — К.:Молодь, 1998. — 240 c. — ISBN 5-7720-0958-3
36. Ярославський О. Як народжуються, живуть і вмирають боги та богині.-4-те укр.вид. — К.:Політвидав України, 1983. — 246 с.,іл.