Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 341. Міжнародне право ->

21. За заг. ред. Солдатенко О.В. Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки). — К.: Алерта, 2010. — 200 с.
22. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 1 — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 392с. — ISBN 966-8578-04-Х
23. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 2. Збіринк актів acguis communautaire у сфері транспорту — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 952с. — ISBN 966-8578-06-6
24. Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 168с. — ISBN 978-966-364-614-5
25. Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правове дослідження. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 246с. — ISBN 978-966-364-623-7
26. Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 148с. — ISBN 978-966-364-615-2
27. за ред. І.А.Грицяка. Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні: комплексне порівняльно-правове дослідження. — К.: АТІКА -Н, 2005. — 656 с. — ISBN 966-326-144-7
28. Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304с. — ISBN 978-966-364-624-4
29. За ред. Мережка О.О. Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 120с. — ISBN 978-966-364-638-1
30. За ред. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу: навчальний посібник для вищої школи. — К.: Істина, 2009. — 376 с. — ISBN 978-966-8909-35-1
31. Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м.Стокгольма. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.291-328
32. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву европейского союза : учеб. пособ. — Харьков : Консум, 1998. — 156 с. — ISBN 966-7124-41-Х
33. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу:Навч.посіб. — К.:Знання, 2002. — 381 c.
34. Клаус-Дітер Боршарт. Абетка Законодавства європейського співтовариства. — Київ, 2001.
35. Коровников А. В. Социальная защита военнослужащих в зарубежных государствах: Правовое регулирование. — М.: РАУ-Университет, 1997. — 206 с. — ISBN 5-86014-111-1 4
36. Котуха О. С. Міжнародне право : навч.посіб. — Львів : ЛТЕУ, 2020. — 256 с.
37. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом. — К.:Видавничий Дім "Слово", 2005. — 320 c.
38. Кресін О. В., Савчук К. О., Проценко І. М. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародний регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. запис. — Київ: Норма права, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-7850-03-7
39. Марченко В. Б., Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч.метод посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 207 c.
40. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 464 c.