Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

21. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
22. Денисенко А., Грабар С. Мандрівка країнами Європейського Союзу. — Київ: Планета, 2001. — 30 c. — ISBN 966-7522-06-7
23. Дженіс М. Європейське право у галузі права людини:Джерела і практика застосування. — Артек, 1997. — 624 c.
24. Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 640 c.
25. Дмитрієв А. І., Мацко А. С., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 348 c.
26. Дмитрієв А. І., Мацко А. С., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 352 c.
27. Дмитрієв А. І., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2000. — 640 c.
28. Дрьоміна - Волок Н. Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини JUS COGENS у контексті імперіалізації міжнародного права//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.363-376
29. Дубовицкая Е. Европейское корпоративное право:Свобода перемещения компаний в Европейском обществений. — М.:Волтер Клувер, 2004. — 224 c.
30. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 1 — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 392с. — ISBN 966-8578-04-Х
31. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 2. Збіринк актів acguis communautaire у сфері транспорту — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 952с. — ISBN 966-8578-06-6
32. Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 168с. — ISBN 978-966-364-614-5
33. Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правове дослідження. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 246с. — ISBN 978-966-364-623-7
34. Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 148с. — ISBN 978-966-364-615-2
35. Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304с. — ISBN 978-966-364-624-4
36. За ред. Мережка О.О. Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 120с. — ISBN 978-966-364-638-1
37. За ред. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу: навчальний посібник для вищої школи. — К.: Істина, 2009. — 376 с. — ISBN 978-966-8909-35-1
38. Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м.Стокгольма. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.291-328
39. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Х:Консум, 1998. — 156 c.
40. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву европейского союза : учеб. пособ. — Харьков : Консум, 1998. — 156 с. — ISBN 966-7124-41-Х