Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

21. Гулиев А. Украино-Азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия: Т. 1. — Харьков: Факт, 2014. — 656 с. — ISBN 978-966-637-761-9
22. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
23. Денисенко А., Грабар С. Мандрівка країнами Європейського Союзу. — Київ: Планета, 2001. — 30 c. — ISBN 966-7522-06-7
24. Дженіс М. Європейське право у галузі права людини:Джерела і практика застосування. — Артек, 1997. — 624 c.
25. Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 640 c.
26. Дмитрієв А. І., Мацко А. С., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 348 c.
27. Дмитрієв А. І., Мацко А. С., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2001. — 352 c.
28. Дмитрієв А. І., Мурайов В. І. Міжнародне публічне право:Практикум. — К.:Юринко Интер, 2000. — 640 c.
29. Дрьоміна - Волок Н. Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини JUS COGENS у контексті імперіалізації міжнародного права//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.363-376
30. Дубовицкая Е. Европейское корпоративное право:Свобода перемещения компаний в Европейском обществений. — М.:Волтер Клувер, 2004. — 224 c.
31. за заг. ред. Столітнього А. В. Право на життя в контексті кримінального провадження: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Харків: Право, 2019. — 186 с. — ISBN 978-966-937-537-7
32. за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4
33. за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4
34. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 1 — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 392с. — ISBN 966-8578-04-Х
35. Правове регулювання сфери транспорту в європейському Союзі та в Україні У 2-х тт. Том 2. Збіринк актів acguis communautaire у сфері транспорту — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 952с. — ISBN 966-8578-06-6
36. Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 168с. — ISBN 978-966-364-614-5
37. Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правове дослідження. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 246с. — ISBN 978-966-364-623-7
38. Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 148с. — ISBN 978-966-364-615-2
39. Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 304с. — ISBN 978-966-364-624-4
40. За ред. Мережка О.О. Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 120с. — ISBN 978-966-364-638-1