Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4627
Усього літератури: 11512
Відвідувачів на сайті: 100
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 342.9. Адміністративне право ->

21. Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні: Автореф. дис. — К.:Ін-т держави і права ім. Корецького, 2006. — 20с.
22. Позняков С. Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 222-227
23. Радишевська О. Р. Адміністративне право України в умовах європеїзації: монографія. — Київ: Талком "Україна", 2020. — 720 с. — ISBN 978-617-7832-68-2
24. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч. у 2 т / Ред. Авер’янов. — Київ : Юридична думка, 2009. — Т. 2. — 600 с. — ISBN 978-966-8602-67-2
25. Сердюк В. В. Верховний Суд України:Витоки, сучасність, перспективи:Монографія. — К.:Істина, 2008. — 304 c. — ISBN 978-966-8909-13-9
26. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. — Київ : Атіка, 2007. — 624 с. — ISBN 978-966-326-237-6
27. Укл. Тронько А. О. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів деннлї та заочної форми навчання з дисципліни "Адміністративне право". — Полтава : Пол. Ін-т бізнесу ПВНЗ "МНТУ", 2013.
28. Уклад. Тронько А. О. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни: "Адміністративне право". — Полтава : [?], 2013.
29. Фріман І. М., Фріман Є. М. Адміністративне право: навч. посібник для студ. спец. 073- менеджмент. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 210 с. — ISBN 978-966-921-254-2
30. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. — Київ: К.І.С., 2009. — 552 с. — ISBN 978-966-2141-38-2
31. Шмідт-Ассманн Е., Рижков, Сойко [та ін.] Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. Основні засади та завдання систематики адміністративного права. — К.: К. І. С., 2009. — XXVII, 523 с. — ISBN 0172-8520
32. Щербина Є. Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 303-308
33. Законодавство України про адміністративну відповідальність. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 364 c.
34. Законодавство України про адміністративну відповідальність. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 350 c.
35. Законодавство України про контроль та перевірки. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 415 c.
36. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — Кодекси України:, 2003. — 291 c.
37. Україна.Закони.Кодекси адміністративного судочинство України:Офіц видання. — К.:Концерн "Видавн Дім", 2006. — 168 c.
38. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — Кодекси України:, 2002. — 278 c.
39. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К.:Сірін, 1998. — 161 c.
40. Виконавче провадження:законодавство та судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 447 c.