Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 342.9. Адміністративне право ->

21. Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні: Автореф. дис. — К.:Ін-т держави і права ім. Корецького, 2006. — 20с.
22. Позняков С. Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 222-227
23. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч. у 2 т / Ред. Авер’янов. — Київ : Юридична думка, 2009. — Т. 2. — 600 с. — ISBN 978-966-8602-67-2
24. Сердюк В. В. Верховний Суд України:Витоки, сучасність, перспективи:Монографія. — К.:Істина, 2008. — 304 c. — ISBN 978-966-8909-13-9
25. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. — Київ : Атіка, 2007. — 624 с. — ISBN 978-966-326-237-6
26. Укл. Тронько А. О. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів деннлї та заочної форми навчання з дисципліни "Адміністративне право". — Полтава : Пол. Ін-т бізнесу ПВНЗ "МНТУ", 2013.
27. Уклад. Тронько А. О. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни: "Адміністративне право". — Полтава : [?], 2013.
28. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. — Київ: К.І.С., 2009. — 552 с. — ISBN 978-966-2141-38-2
29. Шмідт-Ассманн Е., Рижков, Сойко [та ін.] Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. Основні засади та завдання систематики адміністративного права. — К.: К. І. С., 2009. — XXVII, 523 с. — ISBN 0172-8520
30. Щербина Є. Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 303-308
31. Законодавство України про адміністративну відповідальність. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 364 c.
32. Законодавство України про адміністративну відповідальність. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 350 c.
33. Законодавство України про контроль та перевірки. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 415 c.
34. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — Кодекси України:, 2003. — 291 c.
35. Україна.Закони.Кодекси адміністративного судочинство України:Офіц видання. — К.:Концерн "Видавн Дім", 2006. — 168 c.
36. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — Кодекси України:, 2002. — 278 c.
37. Кодекси України:Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К.:Сірін, 1998. — 161 c.
38. Виконавче провадження:законодавство та судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 447 c.
39. Адміністративне право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 306 с.
40. Кодекс України про адміністративні правопорушення:Офіц.текст зі змін.та доп.станом на 04.04.2012 р. — К.: Форум, 2012. — 422 с.