Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

21. Вертилецька І. А. Кримінальне право України: Загальна частина: Збірник завдань. — Київ: НАВС України, 2003. — 112 с.
22. Вовк І. В. Умови застосування аналогії у кримінальному судочинстві України// Судова практика. — Судова практика, 2011. — № 9-10. — С. 29-36
23. Вяк К. Антитерористичні заходи за кримінальним кодексом республіки Польща // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 126-134
24. Головнєнков П. Судові угоди в німецькому кримінальному процесі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.369-374
25. Гора В. А., Іщенко В. В., Колесник А. Криміналістика:Посіб для підготов.до іспитів. — К.:Вид.Паливода, 2004. — 233 c.
26. Гора В. А., Іщенко В. В., Колесник А. Криміналістика:Посіб для підготов.до іспитів. — К.:Вид.Паливода, 2007. — 236 c. — ISBN 966-437-001-0
27. Горбачевський В. Я. Кримінальне право України. Питання та задачі (з відповідями) до державних іспитів: навч. посібник. — Київ : Атіка, 2004. — 296 с. — ISBN 966-326-012-2
28. Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.50-61
29. Джужа О. М. Кримінологія:Навч.посіб. — К.:Прецедент, 2004.
30. Джужа О. М. Курс кримінології:Особлива частина:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 480 c.
31. Джужа О. М. Курс кримінології:Загальна частина:Підручник. — Київ:Юрінком інтер, 2001. — 352 c. — ISBN 966-667-002-Х
32. Джужа О. М., Василевич В. В., Іванов Ю. Ф. Кримінологія:Навч.посіб. — Київ:Прецедент, 2006. — 198 c. — ISBN 966-520-098-4
33. Джужа О. М., Корчинський В. О., Фаренюк С. Я. Курс кримінального-виконавчого права України:Загальна та особлива частини:Навч.посіб. — Київ:Юрінком інтер, 2001. — 304 c. — ISBN 966-7784-54-1
34. Дмитрук М. Правова природа кримінального проступку// Право України. — Право України.- 2011.- № 9, 2011. — № 9. — С. 309-314
35. Дубовий О. П., Салтевський М. В., Тимошенко П. Ю. Криміналістика:Підручник. — Київ:Атіка, 1998. — 416 c. — ISBN 5-900195-26-0
36. Дудоров О. Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів зі змішаною протиправністю // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.82-91
37. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві: основні поняття, проблеми класифікації, удосконалення законодавства. — Київ : Атіка, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7714-56-Х
38. Єрьоменко Г. Про проект закону "Про медіацію" в Україні. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.217-224
39. Закалюк А. Теоретична характеристика та обгрунтування системи державної протидії проявам злочинності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.216-227
40. Зейкан Я. П. Право на захист у кримінальному процесі: Зразки процессуальних актів. — Київ: Юрид. практ., 2005. — 384 с. — ISBN 966-8042-11-5