Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

21. Доліненко Л. О. Цивільне право України. — Київ: Кондор, 2006. — 356 с. — ISBN 966-351-039-0
22. Заритонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право:Честное право.Цивилистика.Физические лица.Юридические лица.Вещное право.Обязательства.Выди договоров.Авторское право.Представительство:Учеб.пособие. — К.:АСК, 2002. — 832 c.
23. Коваленко Н. И. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по спец.Правоведен. — М.:БЕК, 1993. — 202 c.
24. Корнеев С. М. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по специальности "Юриспруденция". — М.:Волтерс Клувер, 2006. — 272 c.
25. Корнеев С. М. Практикум по гражданскому праву:Учеб пособие для студентов вузов,обучающихся по специальности "Юриспруденция". — М.:Волтерс Клувер, 2006. — 432 c.
26. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: підручник. — Київ : Істина, 2007. — 208 с. — ISBN 966-8909-00-3
27. Коструба А. Механізм правоприпинення у контексті теорії юридичних фактів (цивілістичний аспект). — Право України, 2011. — № 10. — С.199-209
28. Кот О. О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. — Київ : Юрінком Інтер, 2002. — 160 с. — ISBN 966-667-072-0
29. Красицька Л., Савко А. Полняття немайнової шкоди, завданої юридичній особі, та підстави її компенсації. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.29-36
30. Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.139-153
31. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
32. Мазур О. С. Цивільне право України:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2006. — 384 c.
33. Цивільний та земельний кодекси — Харків : Страйд, 2003. — № 2. — 120 с.
34. Нагорний Є. О. Методичні рекомендації по виконанню студентами курсових робіт з нав.курсів "Цивільне та сімейне право" та "Підприємницьке право". — К.:МНТУ, 1998. — 32 c.
35. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб..- 2-е вид.,стереотип.. — К.: Знання, 2006. — 583 с. — ISBN 966-346-191-8
36. Пашка П. В. Основи митної справи:Навч.посіб. — К.:Т-во "Знання", 2002. — 218 c.
37. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та рокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 149 с. — ISBN 978-966-2379-00-6
38. Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 215-221
39. ред. Довгер А. Кодифікація приватного (цивільного) права України. — Київ : Український Центр Правничих Студій, 2000. — 336 с. — ISBN 966-7630-06-4
40. Практикум по гражданскому праву: учеб. посою.: в 2 ч / ред. Коваленко Н. И. — Москва : БЕК, 1993. — Ч. 1. — 175 с. — ISBN 5-85639-011-3