Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347. Цивільне право. Судовий устрій ->

21. Коструба А. Механізм правоприпинення у контексті теорії юридичних фактів (цивілістичний аспект). — Право України, 2011. — № 10. — С.199-209
22. Кот О. О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. — Київ : Юрінком Інтер, 2002. — 160 с. — ISBN 966-667-072-0
23. Красицька Л., Савко А. Полняття немайнової шкоди, завданої юридичній особі, та підстави її компенсації. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.29-36
24. Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.139-153
25. Мазур О. С. Цивільне право України:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2006. — 384 c.
26. Цивільний та земельний кодекси — Харків : Страйд, 2003. — № 2. — 120 с.
27. Нагорний Є. О. Методичні рекомендації по виконанню студентами курсових робіт з нав.курсів "Цивільне та сімейне право" та "Підприємницьке право". — К.:МНТУ, 1998. — 32 c.
28. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб..- 2-е вид.,стереотип.. — К.: Знання, 2006. — 583 с. — ISBN 966-346-191-8
29. Пашка П. В. Основи митної справи:Навч.посіб. — К.:Т-во "Знання", 2002. — 218 c.
30. Под ред. Сергеева А.П. Гражданское право: учебник. — М.: "ПБОЮЛ Л.В. Рожников", 2001. — 632 с. — ISBN 5-9278-0009-2
31. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та рокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 149 с. — ISBN 978-966-2379-00-6
32. Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 215-221
33. Практикум по гражданскому праву: учеб. посою.: в 2 ч / ред. Коваленко Н. И. — Москва : БЕК, 1993. — Ч. 1. — 175 с. — ISBN 5-85639-011-3
34. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
35. Слободенюк С. Д. Цивільне право України у схемах: навч. посіб. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. — 65 с. — ISBN 966-301-018-5
36. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
37. Токарєв В. І. Цивільне право України: практикум.:Навч.посіб для студ. вищих навч.закл.. — К.:Цул, 2007. — 408 c.
38. Цивільне право України. Особлива частина: навч. посіб / уклад. О. С Котуха, О. М. Чабан. 2020. — Ч. 2. — 320 с. — ISBN 978-617-602-281-7
39. Цивільне право України. Особлива частина: навч. посіб / уклад. О. С Котуха, О. М. Чабан. — Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. — Ч. 1. — 260 с.
40. Федорченка В. К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:Збірник нормативно-правових актів. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 604 c.