Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4405
Усього літератури: 11290
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

21. Кальченко А. Г. Логістика:Підручник Вид.2-ге без змін для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 284 c.
22. Маркетингова діяльність виробничого підприємства: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 199с.
23. Тимошенко И. И., Сосни А. С. Менеджер организации:Учеб.пособие для менеджера. — К.:Вид-во Ун-ту, 2002. — 350 c.
24. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішьекономічної діяльності підприємства:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літ, 2004. — 247 c.
25. Юкаева В. С. Менеджмент:Краткий курс:Учеб.пособие. — М.:Изд-во корпорация "Дашков, 2005. — 104 c.
26. Коротков Э. М. Менеджмент:Учеб пособие. — М.:ИНФАМ, 2005. — 220 c.
27. Палеха Ю. Менежджмент для початківців:Навч.посіб. — К.:Вид-во Ун-ту, 2003. — 217 c.
28. Козаченко С. В. Методика анализа использования производственной мощности Централизованных специализированных производств. — М.: ЦНИИ, 1984. — 65с.
29. Козаченко С. В. Методические положения о порядке планирования и организации совместных научно-технических работ Минхимпрома, Академии наук СССР, академий наук союзных республик и минвузов страны. — М., 1984. — 69с.
30. Козаченко С. В. Методические рекомендации по организации хозяйственного расчета научно-производственного комплекса: Методич. мат-лы. Серия 1 Экономика и системы управления Вып. 4(109). — М.: ЦНИИ, 1983. — 30 с.
31. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студентів всіх форм навчання/ Укл.: І.О.Шпак. — Краматорськ: ДІТМ, 2010. — 45с.
32. Козаченко С. В. Методологические основы и принципы стратегического управления техническим развитием ПХО. В кн.:Стратегическое управление в социалистических производственно-хозяйственных организациях. — М.: МНИИПУ, 1989. — С.96-122. — 198с.
33. Козаченко С. В. Методы поиска резервов роста эффективности при проектировании. В кн.: Экономическое управление созданием новой техники и технологии. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1984. — С.20-29
34. Міжнародний менеджмент як чинник поглиблення ринкових відносин країн СНД і НАТО. В кн.: Україна- НАТО: стратегічне партнерство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 5 / П. Б. Вовк, Т. О. Шеремета, С. В. Козаченко. — Луцьк: Надстир’я, 2001. — 360 с. — ISBN 966-517-275-1
35. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу:Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2005. — 160 c. — ISBN 966-364-017-0
36. Козаченко С. В., Логвинова Е. И. Налоговая система как стимулятор ускорения научно-технического прогресса. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве:Третья всесоюзная НПК: Тезисы докладов. — Одесса, 1990. — С.18-50
37. Ямпольский С. Научно-технический прогресс и экономическое управление воспроизводством МТБ социалистического производства: Препринт научного доклада. — К.: Изд-во АН УССР, 1983. — 43с.
38. Научные методы управления: Материалы семинарских занятий. — К.: "Доверие", 1992. — 127с. — ISBN 5-7707-2375-0
39. Козаченко С. В. Новая техника - основа эффективного технического развития производства. В кн.:Актуальные проблемы экономического управления техническим развитием производства. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1988. — С.140-149
40. Козаченко С. В. О системе технико-экономического анализа проектируемых технических новшеств. В сб.: Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса. Тезисы докладов Республ. науч. конф. 7-9 декабря 1976г.. — Тернополь, 1976. — Вып. 3. — С.14