Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.2. Ймовірність. Математична статистика ->

41. Скитович В. П. Элементы теории массового обслуживания. — Ленинград, 1976. — 96 c.
42. Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей математической статистики. — Москва, 1969. — 386 c.
43. Томпсон. Таблицы двадцатизначных десятичных логарифмов чисел. — Москва, 1972. — 466 c.
44. Турчанінова Л. І., Човнюк Ю. В., Синявська Л. М. Методи теорії ймовірностей,математичні статистики та комп’ютерного моделювання в економічній діяльності.Збірник задач:Навч.посіб. — К.:ВІПОЛ, 1997.
45. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмітрієва О. Чисельні методи в інформації. — К.:Видавнича група BHV, 2006. — 480 c.
46. Харари Ф. Теория графов. — Москва, 1973.
47. Чертова О. Р. Математична логіка і теорія автоматів:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 190 c.
48. Probalitity Theory Mathematical Statistics:Sinopsis of Lectures. 1999. — 83 c.
49. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики:Навч.посіб. — К.:КВІЦ, 2003. — 432 c.
50. Теорія ймовірностей та математична статистика. — К.:МНТУ, 1994. — 292 c.
51. Теорія ймовірності та математична статистика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2010. — 154с.
52. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях: Монография/ отв. ред.М.И. Нечепуренко. — Новосибирск: Наука, 1990. — 513 с. — ISBN 5-02-028614-1