Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

21. Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 224 с.
22. Луцій О. П. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 95 с.
23. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. — К.: МАУП, 184 с..
24. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник. — К.: Видавництво "Хімджест", 2008. — 720 с.
25. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.
26. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 387 с.
27. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.
28. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 176 с.
29. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політухніка", 2004. — 148 с.
30. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації. — К.: Кондор, 2007. — 152 с.
31. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 160 c.
32. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг. — Львів: "Сейбр-Світло", 1996. — 208 с.
33. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.
34. Земляков І. С. Основи маркетингу: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 352 с.
35. Овєчкіна О. А. Планування маркетингу: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 352 с.
36. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с.
37. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 288 с.
38. Морозов О. Ф. Ціна думки - інтелектуальний капітал. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 352 с.