Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

41. Соломарська О. О. Підручник французької мови: Для студ. ф-тів іноземних мов ун-тів. — Рівне: [б.в.], 2002. — 190 с. — ISBN 5-7763-1611-1
42. Соломарська О. О. Підручник французької мови: Підручник для студ. фак. іноземних мов, фак. міжнар. відносин ун-тів. — К.: Вища школа, 1994. — 255 с. — ISBN 5-11-004257-8
43. Тархова В. А. Хрестоматия по лексикологии французского языка (На франц. яз.): Учебн. пос. для студентов. — Л.: Просвещение, 1972. — 240с.
44. Филимонова И. Л. Учебник французского языка для ІІІ курса ин-тов и фак. ин.яз.-3-е изд. — М.: Высшая школа, 1970. — 175с.
45. Функе М. Французский за 30 дней. — К.: Методика, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7269-09-4
46. Чередниченко О. І. Французька мова економіки і фінансів: Навч. пос. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2001. — 130с. — ISBN 5-7763-2743-1
47. Чередниченко О. І. Мовленнєвий етикет:укр.-франц.довідник. — К., 1996. — 102с. — ISBN 966-7058-10-7
48. Чередніченко О. І. Теорія і практика перекладу. Французька мова: Підручник. — К.: Либідь, 1995. — 320с. — ISBN 5-325-00442-5
49. Эксбрайя Ш. Позор семьи: Роман(на французском яз.)/ Сост. М.Б.Горохова. — Москва: Цитадель, 2001. — 222 с. — ISBN 5-7657-0150-7
50. Французька мова: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/Укл.: О.С.Хорошайло, Н.В.Голубицька, Н.К.Рутенко. Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 197с.
51. Розмовляй французькою мовою: Методичн.посібник. — Тернопіль: СМП "Астон", 1996. — 124с.
52. Учебник французского языка для ІІ курса гуманитарных фак. ун-тов.- 3-е изд., испр. и доп./ Ю.И.Суслова, Н.В.Рыбалка, Н.Н.Абрамова и др.. — М.: Высшая школа, 1986. — 312с.
53. Учебник французского языка для I курса гуманитарных фак.ун-тов/ Ю.И.Суслова, В.Н.Рыбалка, Н.Н.Абрамова и др.-3-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1986. — 343с.
54. 1000 themes parles en Francais:Усні теми з паралельним перекладом: Для учнів 5-11 кл. та абітур./ Укл.: О.Я.Пантелєєва, А.Т.Устименко, ін.За ред. А.Т.Устименка. — Х.: Веста: Вид-во, 2006. — 560с. — ISBN 966-314-562-5
55. Французька мова: Завдання та тести(відповіді): Посібник-довідник. Ч.2. — К.: Генеза, 1993. — 78с.
56. Французька мова: Завдання та тести(питання): Посібник-довідник. Ч.1. — К: Генеза, 1993. — 256с.
57. Французско-русский словарь:51 000 слов.-Изд.6-е,испр.и доп./Сост. К.А.Ганшина. — М:Изд-во"Советская энциклопедия", 1971. — 912 c.
58. Русско-французский словарь.-Изд.9-е,испр.и доп./Под общ.ред.Л.В.Щербы. — М.: Изд-во" Советская энциклопедия", 1969. — 839 c.
59. От Рабле до Триоле:Кн. для чтения на фр. языке /Сост.,прим.и упражнен.З.Я.Давидюк,Е.М.Сигаловой. — М.: Рольф, 2001. — 240 с.,ил. — ISBN 5-7836-0372-4
60. Сказки.В этой волшебной стране.Contes. Dans ce Merveilleux Paus/Сост.,адапт.текста,коммент.,упражн.,словарь Л.А.Мурадовой. — М.: Рольф, 2002. — 160 с. — ISBN 5-7836-0453-4