Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

41. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 243-251
42. Укл. Пацурія Н.Б. Робоча програма з дисципліни "Страхове право". — К.: КУТЕіП, 2004. — 17с.
43. Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине: Монография. — Черновцы: Рута, 2004. — 280с. — ISBN 966-568-692-5
44. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні:теорія, практика та перспективи розвитку:Автореферат. — Київ, 2010. — 35 с.
45. Якутова М. А. Механизм правового регулирования межбюджетных отношений государства и муниципальных образований а Российской Федерации: Автореф. дис. — М, 2004. — 21с.
46. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні. Порівняльно-правовий аналіз. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 196с. — ISBN 978-966-364-625-1
47. Законодавство України про банкрутство. 2002. — 335 c.
48. Финансовое право. — Х:ООО "Одиссей", 2003. — 448 c.
49. Бюджетне законодавтсво України. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 414 c.
50. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2003. — 137 c.
51. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Кодекси України № 3, 2001. — 100 c.
52. Правове регулювання кредитних відносин в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
53. Фінанси і банки:правове регулювання:Тези доповідей і наукових повідомлень"Другої щорічної студентської науково- практичної конференції"м.Києві, 27 травня. — К.:Нац.банк, 1999. — 84 c.
54. Фінансові санкції за законодавством України.Збірник нормативних актів. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 415 c.
55. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.:Юрінком, 2000. — 510 c.
56. Закон України " Про цінні папери та фондовий ринок" (витяг): зі змінами та доповненнями// Інвест-газета. Нормативна база. — Інвест-газета. Нормативна база, 2011. — № 42 (7 листопада). — С.20-34
57. Материалы международной научно-практической конференции. Кутафинские чтения (декабрь 2009). — М.: МГЮА, 2009. — 160с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
58. Банківське право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 172 с.
59. Фінансове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
60. Податкове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-// За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 151 с.