Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 257
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.7. Основні права. Права людини. Права та обов’язки громадян ->

41. Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5
42. Ткаченко Є. В. Правовий захист етнічних та мовних меншин. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 315 с.
43. Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.
44. Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.
45. Удалова Л. Д. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин: навч. посіб. — К.: КНТ, 2014. — 160 с.
46. Укл. Зайцев Ю., Павліченко О. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (в двох томах). Том 1. — К.: Фенікс, 2005. — 688 с.
47. Укл. Зайцев Ю., Павліченко О. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (в двох томах). Том 2. — К.: Фенікс, 2006. — 688 с.
48. Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2
49. упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1
50. Яблонська Т. Права людини в документах Ради Європи. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1996. — 274 c.
51. Вступ до прав людини. 1933. — 48 c.
52. Права людини в Україні.Щорічник. — К.:Укр.Правн.Фундація.Вид-во "Право", 1997. — 298 c.
53. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи.- 2-е вид. — Київ: Юрінформ, 1992. — 199 с.
54. Права людини:Підручник для 10-11 класів загальноосвіт шкл. — К.:Вида-во "Право", 1997. — 225 c.
55. Загальна декларація права людини. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 12 c.
56. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7
57. Права людини в Україні:Інформаційно-аналітичних бюлетень.Вип.21. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1998. — 455 c.
58. Права людини в Україні:Іінформ аналіт.бюлетень. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1997. — 200 c.
59. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. — Київ, 2006. — 176 с.
60. Релігійна свобода і права людини:Правничі аспекти: У 2 т. - Т. 2. — Львів: Богословська Академія, 2001. — 376 c. — ISBN 966-561-183-6