Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

41. Котляревский Ю. Л. 13 этюдов менеджмента. — К.:Изд-во дом Финансист, 2000. — 174 c.
42. Кравчук Г. В., Шкарлет С. М. Податковий менеджмент:Навч.посіб. — Чернігів:РВК "Деснянська, 2005. — 332 c.
43. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент:1Навч.посіб.Збірник вправ. — К.:Інтелект, 2001. — 260 c.
44. Крамаренко В. І., Холод Б. І. Управління персоналом фірми: навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 272 с. — ISBN 966-690-033-7
45. Крамаренко В. І., Холода Б. І. Управління персоналом фірми:Навч.посіб. — Київ: Цул, 2003. — 272 c.
46. Кририченко О. І., Кавас, Ятченко. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — К.:фінансист, 2000. — 635 c.
47. Крушельницька О. В., Мельничук Д. Л. Управління персоналоМ.:Навч посіб. — К.:Кондор, 2003. — 296 c.
48. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 296 с. — ISBN 966-8251-02-4
49. Купер К. Л. Организационный стресс: теории, исследования и практическое применение. — Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. — 334 с. — ISBN 966-8324-40-X
50. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності. — К.:КНЕУ, 2006. — 292 c.
51. Мазарак А. А. Менеджмент - освіта в Україні. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 418 с. — ISBN 966-629-349-8
52. Мартыненко Н. М. Менеджмент фирмы. — К.: МП "Леся", 1995. — 368 с. — ISBN 5-7707-8788-0
53. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 176 с. — ISBN 966-8365-85-2
54. Мескон М. М., Альберт Ф., Хедоури. Основы менеджмента:Пер с англ. — М.:Дело, 1992. — 702 c.
55. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю у галузях промисловості: Монографія. — К.:, 2004. — 336с. — ISBN 966-7769-34-8
56. Микитенко Н. В. Операційний менеджмент: практикум. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 197 С. — ISBN 978-966-629-385-8
57. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. — Київ, 2003. — 213 c.
58. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов. — СПБ:ПИТЕР, 2002. — 272 c.
59. Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник для студентів. — К.:Каравела, 2008. — 616 c. — ISBN 978-966-96076-8-3
60. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 264 с. — ISBN 966-608-271-3