Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

41. Зубенко Л. Г. Основи менеджменту:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 215 c.
42. Осовська Г. В. Основи менеджменту:Нвч.поіб. — К.:Кондор, 2003. — 556 c.
43. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: підручник. — К.: ВД"Професіонал", 2005. — 416 с. — ISBN 966-8556-16-3
44. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджемнту : Підручник. — Київ : Молодь, 1997. — 1000 с. — ISBN 5-7720-0943-5
45. Кравчук Г. В., Шкарлет С. М. Податковий менеджмент:Навч.посіб. — Чернігів:РВК "Деснянська, 2005. — 332 c.
46. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент:Навч.посіб. — Київ:ЦУЛ, 2003. — 260 c. — ISBN 966-8253-22-1
47. за ред. Іванова В. Й. Практикум з операційного менеджменту:Навч.посіб для студентів. — ВД"ІНЖЕК", 2002. — 72 c.
48. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку країни/О.М.Алимов, В.В.Микитенко,І.М.Лицур та ін.. — К.:Держ.Установа"І-т економіки прирордокористування та сталого розвитку, 2013. — 88 с. — ISBN 978-966-02-6997-8
49. Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. — Київ, 2003. — 396 c.
50. За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9
51. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с. — ISBN 966-364-299-8
52. Осовська Г. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2003. — 196 c. — ISBN 966-8251-11-3
53. Мошек Г. Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. — Київ, 2003. — 213 c.
54. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Управління змінами: нові організаційно-методичні підходи. — К., 2003. — 107с.
55. Крамаренко В. І., Холод Б. І. Управління персоналом фірми: навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 272 с. — ISBN 966-690-033-7
56. Управління персоналом фірми:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 272 c.
57. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 296 с. — ISBN 966-8251-02-4
58. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: навч. посіб. — К.:ВД "Професіонал", 2006. — 512 с. — ISBN 966-370-011-4
59. Савельєва В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2005. — 336 с. — ISBN 966-8556-71-2
60. Управління персоналом: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 144с.