Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

61. Полторак В. А. Маркетингові дослідження:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літератури, 2003. — 387 c. — ISBN 966-8253-64-7
62. Поручник Н. М. Міжнародна економіка:Навч.посіб для самост вивч. — Київ: КНЕУ, 2005. — 160 c. — ISBN 966-574-675-8
63. Примак Т. О. Маркетинг:Навч.посіб. — Київ: МАУП, 2001. — 200 c. — ISBN 966-608-080-Х
64. Рогач О. І. Міжнародні фінанси: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Либідь, 2003. — 784 с. — ISBN 966-06-0293-6
65. Рокоча В. В. Міжнародна економіка:Навч.посіб. — Кн:Монетарна теорія міжнародної економіки, 2003. — 302 c.
66. Рокоча В. В. Міжнародна економіка:Навч.посіб: Кн.1. — Київ:Таксон, 2000. — 320 c. — ISBN 966-7128-21-0
67. Міжнародна економіка:Навч.посіб у 2 кн.: Кн.2 / В. В. Рокоча. — Київ:Таксон, 2003. — 392 c. — ISBN 966-7128-30-Х
68. Романчиков В. І. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2014. — 120 с. — ISBN 978-617-673-284-6
69. Романчиков В. І., Романенко І. О. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. — К.: ЦУЛ, 2008. — 256 с. — ISBN 978-966-364-601-5
70. Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації:Навч-метод посіб для самост вивч.дисц. — Київ: КНЕУ, 2006. — 227 c. — ISBN 966-574-589-1
71. Рум’янецев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 384 c.
72. Рут Р., Френклін, Філіпенко. Міжнародна торгівля та інвестиції. — К.:Основи, 1998. — 743 c.
73. Сапич В. І., Сапич Н. М. Міжнародна економіка:Практикум .:Навч.посіб. — ВТЛ "Університетська книга", 2003. — 159 c.
74. Семенов, Константин, Александрович. Международные экономические отношения:Курс лекций. — М.:Гардарика, 1998. — 336 c.
75. Слюсаренко О. О., Терентьєва Н. О. Торгово-економічні зв’язки України і Греції:історичні традиції та сьогодення:Монографія. — К.:Вид.дім"Києво-Могилянська академія", 2005. — 384 с. — ISBN 966-518-339-7
76. Терещенко С., Науменко. Основи митного законодавства в Україні.Теорія та практика:Навч.посіб. — К.:АТ "Август", 1999. — 296 c.
77. Тоді Ф., Марченко М. Нарис історії Європейського Союзу. — Київ: К.І.С., 2001. — 136 с. — ISBN 0-415-17-107-5 (англ.)
78. Філіпенка А. С. Економіка зарубіжних країн:Підручник. — К.:Либідь, 1998. — 416 c.
79. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — Київ: Либідь, 2008. — 408 с. — ISBN 978-966-06-0519-0
80. Хойер В., Пискулов Ю. В. Как делать бизнес в Европе: пособие для сотрудников внешнеторговых орг., совмест. предприятий, смешан. фирм, кооперативов. — М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1991. — 253 с.