Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 77
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

61. Цивільний кодекс України за станом на 1 вересня. — К.:Сірін, 1998. — 112 c.
62. Цивільний кодекс Української РСР.Цивільний процесуальний кодекс України. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 264 c.
63. Законодавство України про надзвичайні ситуації. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 414 c.
64. Гражданский кодекс Украины ( научно-практический коментарий). — Х:ООО "Одиссей", 1999. — 848 c.
65. Приватна власність в Україні.Бюлетень законадавства та юридичної практики України. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 416 c.
66. Цивільне право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 311 с.
67. Цивільний процес:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 297 с.
68. Цивільний кодекс України:Офіційний текст. — К.:Юрінком Інтер, 2004. — 464 c. — ISBN 966-667-135-2
69. Кодекси України.Цивільний кодекс України.Кн.1-4.№5,2007. — К. Форум, 2007. — 241 с.
70. Кодекси України. Цивільний кодекс України. Кн.1-4.-2012.-№10. — К.: Форум, 2012. — 248 с.
71. Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 156 с. — ISBN 978-966-437-065-0
72. Цивільний кодекс України: офіційний документ. — Київ : ВЕЛЕС, 2004. — 278 с. — ISBN 966-8263-07-3
73. Цивільний кодекс України. — Київ : Право, 2003. — 384 с. — ISBN 966-546-224-5
74. Кодекси України. Цивільний кодекс України: кн. 5-6. — Київ : Форум, 2009. — 316 с.
75. Цивільний кодекс України. — Суми : ВВП НОТІС, 2019. — 368 с. — ISBN 978-617-624-008-2
76. Україна. Закони. Цивільний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2018. — 408 с. — ISBN 978-966-437-049-0
77. Цивільний кодекс України: У редакції на 15 квітня 2005 року. — Харків : ІГВІНІ, 2005. — 400 с .
78. Актуальні проблеми цивільного і господарського права : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., МаАУП (Київ, 19 трав. 2006 р.). — Київ : МАУП, 2007. — 268 с. — ISBN 978-966-608-735-8
79. Цивільний кодекс України: Коментар зі змінами та доповненнями станм на 18 лютого 2004 року. — Одеса : Юридична академія, 2004. — 1111 с. — ISBN 966-8104-16-1