Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 531/534. Механіка ->

81. Укл.: Володченко Ю.М. Механіка: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 185с.
82. Уклад. Векерик В. І. та ін. Збірник олімпіадних задач з теоретичної механіки. — Івано-Франківськ : Факел, 2003. — 139 с.
83. Хаджиков Р. Н. Горная механика: Для студентов. — Москва, 1973. — 424 c.
84. Хайкин. Механика. — Москва, 1947. — 574 c.
85. Хайкин С. Э. Физические основы механики. — Москва, 1971. — 751 c.
86. Хилл Т. Статистическая механика. — Москва, 1960. — 485 c.
87. Чернетский А. В. Введение в физику плазмы для вузов. — Москва, 1969. — 297 c.
88. Шестопалов В. П. Динамическая теория решеток. — Киев, 1989. — 216 c.
89. Шуляк Б. А. Физика волн на поверхности сыпучей среды и жидкости. — Москва, 1971.
90. Эрдеди А. А. Теоретическая механика. — Москва, 1964. — 354 c.
91. Яблонский А. А. Курс теоретический механики. — Москва, 1977. — 368 c.
92. Яблонский А. А. Курс теоретической механики Часть 1 Статика, Кинематика. — Москва, 1971. — 422 c.
93. Теоретична механіка:Програма,методичні вказівки та контрольні завдання. — Івано-Франківськ, 1993. — 209 c.
94. Теоретическая механика:Программа,метод.указания и контр.задания для студ.-заочн.всех спец-тей / Сост.А.А.Петрук,Б.С.Бережницкий,И.В.Цидыло. — Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1990. — 201 с.