Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

81. Німецько-російський словник. — Лейпціг, 1962. — 718 c.
82. Новий тлум. словник укр. мови у трьох томах 42000 слів. 1 том А-К.-Вид.друге,випр../Уклад.В.Яременко,О.Сліпушко — К.:Видавництво "Аконіт", 2001. — Т.1 А-К. — 927 c. — ISBN 966-7173-13-5
83. Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. Випуск 1. — Український видавничий консорціум, 2003. — 223 c. — ISBN 966-7953-30-0
84. Орфографічний словник. — Київ.: Довіра, 1999. — 989 c. — ISBN 966-507-051-7
85. Поомышленная теплоэнергетика и теплотехника:Справочник /Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.
86. Популярная худож.энциклопедия:/За ред.В.М.Полевого.-Кн.1. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 447 с.,32 ил.
87. Популярная худож.энциклопедия./Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.2.М-Я. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 432с,,32 ил. — ISBN 5-85270-317-6
88. Популярная худож.энциклопедия/Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.1.А-М. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 447 с.,32 ил. — ISBN 5-85270-314-1
89. Ратушняк С. П. Правознавств: словник-довідник школяра. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2006. — 168 с. — ISBN 966-692-922-8
90. Промыщленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.
91. Психологический словарь./ Под ред.В.П. Зинченко,Б.Г.Мещерякова.-2-е изд.,перераб.и доп. — М.:Педагогика-Пресс, 1998. — 440 c.,илл. — ISBN 5-7155-0720-0
92. Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. Рос.-український словник наукової термінології .Біологія. Хімія. Медицина. — К: Наукова думка, 1996. — 660 c. — ISBN 966-00-0064-4
93. Андерш Й. Ф., Воробйова С. А., Кравченко М. В. Рос.-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наукова думка, 1994. — 600 c. — ISBN 5-12-002638-9
94. Рос.-український фізичний словник :16 000 термінів/ Уклад.В.В.Гейченко,А.З.Жмудський, П.П.Кузьменко,Е.Д.Майборода.-2-ге вид. — Харків.; Основа, 1990. — 211 c. — ISBN 5-11-001069-2
95. Карачун В. Я. Російсько-український математичний словник. — Київ.: Вища школа, 1995. — 258 c. — ISBN 5-11-004518-6
96. Словаоь английской этимологии. — Оксфорд, 1994. — 1025 c.
97. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. — Киев.;Академия, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
98. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов: Словарь. — К.: ВЦ Академія, 1997. — 400 с. — ISBN 966-580-006-Х
99. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межьязыковых омонимов. — Київ, Академія, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
100. Словник термінології Європейського Союзу:Англійсько-французького-німецького-французько-німецьког-український. — К.:КІС, 2007. — 226 c.