Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

81. Під заг керівн Є.І.Гороть. Англо-український словник. — Вінниця, Нова Книга, 2006. — 1700 c. — ISBN 966-382-012-8
82. Англо-український словник : У 2-х т.-Близько 120 000 слів / Склав М.І.Балла.-Т.1 — К.: Освіта, 1996. — Т. 1 A-M. — 752 c — ISBN 5-330-03081-1
83. Англо-український словник : У 2-х т.-Близько 120 000 слів / Склав М.І.Балла.-Т.2 — К.: Освіта, 1996. — Т. 2 N-Z. — 712 c. — ISBN 5-330-03081-1
84. Англо-український словник / За ред. Є.І.Гороть. — Вінниця:"Нова книга", 2006. — 1700 с. — ISBN 966-382-012-8
85. Коссак О. М. Англо-український словник з інформат.та обчисл.техніки. — Львів, СП " БаК", 1995. — 304 c. — ISBN 5-7773-0253-Х
86. Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією /За ред. Н.Гайдук і П.Корнеса. — Львів, СП " БаК", 1998. — 200 c. — ISBN 966-7065-13-8
87. Балабан Тимотей. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля. — Львів, Вид-во Дерд.ун-ту"Львів.політехніка", 2000. — 398c. — ISBN 966-553-164-6
88. уклад. Н. М. Биховець, Борисенко І. І., Герасименко Г. О. Англо-український словник: близько 20 000 слів. 1998. — 432 с.
89. Англо-український словник: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 2. — 712 с. — ISBN 5-330-03081-1
90. Англо-український словник:Близько 20 000 слів/За ред. Ю.О.Жлуктенка.-5-те вид. — К.: Освіта, 1998. — 432 с. — ISBN 966-04-0289-9
91. Англо-український словник. Близько 120 000 слів: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 1. — 752 с. — ISBN 5-330-03081-1
92. Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник.Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. — К.:Дніпро, 2003. — 536 c. — ISBN 966-578-115-4
93. Зінов’єва Л. О., Лаптінова Ю. І. Англо-український,українсько-англійський словник.-3-тє вид.,випр. та доп. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 560 с. — ISBN 966-404-415-6
94. Бартків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Т. Англо-українсько-російський словник з інформатики , програмування, обчислювальної техніки. — Київ,"Вища школа", 1995. — 445 c. — ISBN 5-11-004501-1
95. За ред акад Ю.М. Бугая. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.: КМУЦА, 2000. — 564 c. — ISBN 966-598-075-0
96. Соневицький Р. Базова економічна фінансова та ділова термінологія. Англо-український словник. — Тернопіль,"Збруч", 2001. — 333 c. — ISBN 966-528-150-Х
97. Бизнес: Толковый словарь: Англо-русский. — Москва, ИНФРА-М, издательство, 1998. — 760 c. — ISBN 586225- 790-Х ИНФРА-М
98. Даль В. И. Большой иллюстрир. толковый словарь русс.языка: современное написание. — М.:Астрель:АСТ:Транзиткнига, 2005. — 348 c.,ил.. — ISBN 5-17-032771-4 АСТ
99. Большой немецко-русский словарь.-11 изд., стереотип. — Москва , Русский язык, 2004. — 1040 c. — ISBN 5-9576-0100-4
100. Большой русско-английский словарь / Под ред.И.И.Пановой. — Мн.: Харвест, 2000. — 1088 c. — ISBN 985-13-0084-5(Харвест)