Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

81. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с. — ISBN 966-364-299-8
82. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. — ISBN 978-966-8226-41-0
83. Стадник В. В. Менеджмент: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. — ISBN 978-96-8226-41-0
84. Стадник В. М., Йохна А. Інноваційний менеджмент:Навч.посіб. — К.:Академвидав, 2006. — 464 c.
85. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: підручник. — К.: ВД"Професіонал", 2005. — 416 с. — ISBN 966-8556-16-3
86. Суров С. Ю., Сурова Н. Ю. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — М.:Приор-издат, 2004. — 144 c.
87. Тейлор, Фредерик, Уинслоу. Менеджмент. — М.:Журнал Контроллинг, 1992. — 137 c.
88. Тейлор, Фредерик, Уинслоу. Принципы научного менеджмента. — М.:Журнал Контроллинг, 1992. — 137 c.
89. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент:учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 447 с. — ISBN 5-85173-111-7
90. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 280 с. — ISBN 966-608-082-6
91. Франчука В. С. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник. — Львів:Афіша, 2000. — 336 c.
92. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент.Учеб.пособие. — СПБ:ПИТЕР, 2005. — 318 c.
93. Худолей В. Ю. Існуюча система менеджменту в нафтовидобувних управліннях України (переваги та недоліки): наук. вид. — Київ : МНТУ, 2003. — 36 с.
94. Цигилик І. Контролінг навч.посіб у схемах і табл. — К.:ЦНЛ, 2004. — 76 c.
95. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.:Т-во Знання, 1999. — 514 c.
96. Шегда А. В. Основы менеджмента:Учеб.пособие. — К.:Знання, 1985. — 512 c.
97. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. — Київ: Вид-во НАУ, 2007. — 436 с. — ISBN 978-966-598-392-7
98. Щекин Г. В. Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие. — К.: МАУП, 1998. — 256 с. — ISBN 966-7299-20-8
99. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Управління змінами: нові організаційно-методичні підходи. — К., 2003. — 107с.
100. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Організаційні зміни:наукові засади і проблеми управління. — К.:МНТУ, 2004. — 292 c.