Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

101. Словник термінології Європейського Союзу:Англійсько-французького-німецького-французько-німецьког-український. — К.:КІС, 2007. — 226 c.
102. Энциклопедический словарь в 2 томах.Гл.ред. Б.А.Введенский. Т.2. Маскат-Яя. — Москва,, 1964. — 736 c.
103. Энциклопедический словарь в 2 томах.Гл.ред. Б.А. Введенский. 1. А- Маскарон. — Москва,, 1963. — 656 c.
104. Краткий политехнический словарь. — Москва, Госизд -во технико-теоретической литературы, 1955. — 1132 c.
105. Советский энциклопедический словарь. — Москва, "Советская энциклопедия", 1979. — 1600 c.
106. Німецько-російський словник. — Лейпціг, 1962. — 718 c.
107. Англо-російський словник. — Оксфорд - Москва, 1999. — 734 c. — ISBN 5-8398-0018-2
108. Словаоь английской этимологии. — Оксфорд, 1994. — 1025 c.
109. Українська екологічна енциклопедія.-2-ге вид./За ред Р.Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5
110. Популярная худож.энциклопедия:/За ред.В.М.Полевого.-Кн.1. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 447 с.,32 ил.
111. Популярная худож.энциклопедия/Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.1.А-М. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 447 с.,32 ил. — ISBN 5-85270-314-1
112. Популярная худож.энциклопедия./Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.2.М-Я. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 432с,,32 ил. — ISBN 5-85270-317-6
113. Психологический словарь./ Под ред.В.П. Зинченко,Б.Г.Мещерякова.-2-е изд.,перераб.и доп. — М.:Педагогика-Пресс, 1998. — 440 c.,илл. — ISBN 5-7155-0720-0
114. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6
115. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.ред.В.Н.Ярцева. — М.Советская энциклопедия, 1990. — 685 с.,ил. — ISBN 5-085270-031-2
116. Рос.-український фізичний словник :16 000 термінів/ Уклад.В.В.Гейченко,А.З.Жмудський, П.П.Кузьменко,Е.Д.Майборода.-2-ге вид. — Харків.; Основа, 1990. — 211 c. — ISBN 5-11-001069-2
117. Промыщленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.
118. Поомышленная теплоэнергетика и теплотехника:Справочник /Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.
119. Новий тлум. словник укр. мови у трьох томах 42000 слів. 1 том А-К.-Вид.друге,випр../Уклад.В.Яременко,О.Сліпушко — К.:Видавництво "Аконіт", 2001. — Т.1 А-К. — 927 c. — ISBN 966-7173-13-5
120. Великий зведений орфограф.словник суч. україн. лексики / Уклад.і гол.ред.В.Т.Бусел. — К.;- Ірпінь,ВТФ "Перун", 2003. — 896 c. — ISBN 966-569-178-3