Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

101. Словник термінології Європейського Союзу:Англійсько-французького-німецького-французько-німецьког-український. — К.:КІС, 2007. — 226 c.
102. Энциклопедический словарь в 2 томах.Гл.ред. Б.А.Введенский. Т.2. Маскат-Яя. — Москва,, 1964. — 736 c.
103. Энциклопедический словарь в 2 томах.Гл.ред. Б.А. Введенский. 1. А- Маскарон. — Москва,, 1963. — 656 c.
104. Краткий политехнический словарь. — Москва, Госизд -во технико-теоретической литературы, 1955. — 1132 c.
105. Советский энциклопедический словарь. — Москва, "Советская энциклопедия", 1979. — 1600 c.
106. Німецько-російський словник. — Лейпціг, 1962. — 718 c.
107. Англо-російський словник. — Оксфорд - Москва, 1999. — 734 c. — ISBN 5-8398-0018-2
108. Словаоь английской этимологии. — Оксфорд, 1994. — 1025 c.
109. Українська екологічна енциклопедія.-2-ге вид./За ред Р.Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5
110. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия./За ред. М.М.Козлова. — М.: Сов.энциклопедия, 1985. — 832 с.,32 ил.
111. Популярная худож.энциклопедия:/За ред.В.М.Полевого.-Кн.1. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 447 с.,32 ил.
112. Популярная худож.энциклопедия/Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.1.А-М. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 447 с.,32 ил. — ISBN 5-85270-314-1
113. Популярная худож.энциклопедия./Гл.ред.В.М.Полевой.-Кн.2.М-Я. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 432с,,32 ил. — ISBN 5-85270-317-6
114. Энциклопедия туриста/Гл.ред Е.И.Тамм. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. — 607 с.,ил. — ISBN 5-85270-083-5
115. Психологический словарь./ Под ред.В.П. Зинченко,Б.Г.Мещерякова.-2-е изд.,перераб.и доп. — М.:Педагогика-Пресс, 1998. — 440 c.,илл. — ISBN 5-7155-0720-0
116. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6
117. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.ред.В.Н.Ярцева. — М.Советская энциклопедия, 1990. — 685 с.,ил. — ISBN 5-085270-031-2
118. Рос.-український фізичний словник :16 000 термінів/ Уклад.В.В.Гейченко,А.З.Жмудський, П.П.Кузьменко,Е.Д.Майборода.-2-ге вид. — Харків.; Основа, 1990. — 211 c. — ISBN 5-11-001069-2
119. Промыщленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.
120. Поомышленная теплоэнергетика и теплотехника:Справочник /Под общ.ред.В.А.Григорьева и В.М.Зорина. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 552 с.,ил.