Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

101. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6
102. Ред. Марченко Ю. Словник-довідник Європейського Союзу. Ред. Ю.Марченко. — Київ: К.І.С, 2001. — 152 c.
103. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Політехнічна , будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика/ близько 26 000 слів і термінів. Т.2 G-M / В. К. Зернова. — Київ.: ІСДО, 1994. — Т. 2 G-M. — 312 c — ISBN 5-1163-1493.3
104. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Політехнічна, будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика/ близько 26 000 слів і термінів.Т.1 A-F / В. К. Зернова. — К.: ІСДО, 1993. — Т. 1 A-F. — 220 c. — ISBN 5-7763-1495-Х
105. Зернова В. К. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Політехнічна, будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика/ близько 26 000 слів і термінів.Т.3 N-S. — Київ.: ІСДО, 1994. — 268 c — ISBN 5-8238-0241-2
106. Советский энциклопедический словарь. — Москва, "Советская энциклопедия", 1979. — 1600 c.
107. Советский энциклопедический словарь/Гл ред А.М.Прохоров. — Москва, "Советская энциклопедия", 1984. — 1600 c.
108. Под ред. Мартина Пага. Справочник по современной истории Европы 1871-1945 гг.. — США, 1997. — 407 c. — ISBN 0-631-19217-4
109. Лонгворт Филипп. Становление Восточной Европы. От доисторических времен до посткоммунизма. — Монреаль, 1997. — 352 c. — ISBN 0-333-66803-0
110. Зубков М. Г. Сучасний англо-український українсько-російський словник. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 480 с. — ISBN 978-966-14-0004-6
111. Сучасний тлумачний словник україн. мови: 65 000 слів /За заг ред проф. В.В. Дубічинського. — Х..: ВД "ШКОЛА", 2006. — 1008 c — ISBN 966-8182-41-3
112. уклад. Кусайкіна Н. та ін. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Харків : Школа, 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2
113. Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. — Молод рекламно-информац агентство" ИнфА", 1990. — 303 c.
114. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення:хронологічний довідник. — К.:Наукова думка, 1995. — 687 c. — ISBN 5-12-003652-Х
115. Українська екологічна енциклопедія.-2-ге вид./За ред Р.Дяківа. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5
116. упорядник В. Г. Українська література (до хх століття). Усний іспит. Конспект лекцій. — К.: "Слово", 2005. — 240 c. — ISBN 966-96-0224-76
117. Литвин І. В., Литвин С. І. Українська мова в таблицях :Навч.посіб для серед.загальноосвіт. шк. — К.:Експрес-об’ява, 1998. — 72 c. — ISBN 966-7111-17-2
118. Бейко В. Г. Українська мова. Усний іспит. — Київ,"Слово", 2003. — 192 c.
119. Український орфографічний словник.Близько 165 тис слів/За ред.В.М. Русанівського. -5-те вид.,переробл.і доповн. — Київ:Довіра, 2006. — 960 c. — ISBN 966-507-186-6
120. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х