Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 378. Вища освіта. Університети ->

1. Неустроев Н. Д. Болонский процесс и проблемы регионального вуза. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.87-89
2. Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України.Матер. VII Міжнар.наук.конф. — К.:ДП Видавн.дім Персонал, 2008. — 368 с.,іл. — ISBN 978-966-608-846-1
3. Болонський процес:шляхи мобільності студентів,академ. та адмін.персоналу в рамках загальноєвроп.простору вищої освіти:Матеріали ІV Міжнар.конф. — К.:МАУП, 2005. — 284 с.,іл. — ISBN 966-6080476-7
4. Вестник Международной академии наук высшей школы: Научный и обществ. - информ. журнал — М.: ред. ж-ла " Вестник МАН ВШ", 2001. — № 1(15). — 188с.
5. Коротєєва-Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : навч. посіб. — Київ : професіонал, 2006. — 304 с. — ISBN 966-370-018-1
6. Слюсаренко О. Вік і досвід (" вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.75-80
7. Кивлюк О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.25-30
8. Вісник українського відділення Міжнародної академії вищої школи: Наук. і громадсько-інформ. журнал — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2003-2011. — № 1(1). — 212с.
9. Білогур В. Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.62-68
10. Впровадження ECTS в українських університетах: Методичні матеріали. — Львів: "Львівська політехніка", 2006. — 56с.
11. Пивнева Л. Н. Высшая школа США: социально-политический аспект. — Харьков, 1992. — 152 с.
12. Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: Учеб.-метод. пособ. — М.: Логос, 2006. — 252 с. — ISBN 5-98704-136-8
13. Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: Учеб.-метод. пособие для подг. специалистов по направлению "Педагогика проф. образования", для слушателей системы подг. и повышения квалификации преподавателей. — М.: Логос, 2006. — 252 с. — ISBN 5-98704-136-8
14. Глобалізація і Болонський процес:проблеми і технології:Колективна монографія. — К.:МАУП, 2005. — 320 с.,іл. — ISBN 966-608-427-9
15. Укл. В.Д.Шинкарук, ін. Збірник нормативно-правових документів з вищої освіти. — М-во освіти і науки України, 2007. — 88с.
16. Известия Международной академии наук высшей школы: Научный и обществ. научно-информац. журнал — М.: Изд-во МАН ВШ, 2004. — № 1 (27). — 200с.
17. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин: избранное / Ю. А. Балакиров. — Киев : [Гарант-Сервис], 2011. — 616 с.
18. Болайто Р., Вест Р. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект "Англійська мова для університетів". — Київ : Сталь, 2017. — 154 с. — ISBN 978-617-676-124-2у
19. Астахова Е. В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития: монография. — Харьков : НУА, 2006. — 188 с. — ISBN 966-8558-Х
20. Тугай А. М. Київський центр вищих навчальних закладів. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. — 479 с. — ISBN 978-966-301-160-8