Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 531/534. Механіка ->

1. Баранцев Р. Г. Асимптоматические методы задачи и модели механики:Для студентов. — Новосибирск, 1987. — 326 c.
2. Чернетский А. В. Введение в физику плазмы для вузов. — Москва, 1969. — 297 c.
3. Хаджиков Р. Н. Горная механика: Для студентов. — Москва, 1973. — 424 c.
4. Мак В. Д., Миллан. Динамика твердого тела. — Москва, 1951. — 307 c.
5. Шестопалов В. П. Динамическая теория решеток. — Киев, 1989. — 216 c.
6. Буденков Г. А., Недзвецкая О. В. Динамические задачи теории упругости в приложении к проблемам акустического контроля и диагностики. — М.: Физматлит, 2004. — 136с. — ISBN 5-94052-061-Х
7. Нагорний В. П. Дослідження хвильового поля, що збуджується у нафтоносному пласті за наявності пухирцевого режиму течії флюїду. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.21-25
8. Уклад. Векерик В. І. та ін. Збірник олімпіадних задач з теоретичної механіки. — Івано-Франківськ : Факел, 2003. — 139 с.
9. Тюлина И. А. История и методология механики : учеб. пособ. — Москва : изд-во МГУ, 1979. — 282 с.
10. Жуковский Н. Е. Кинематика,статистика динамика точки. — Москва, 1939. — 402 c.
11. Айзерман М. А. Классическая механика. — Москва, 1980. — 367 c.
12. Айзерман М. А. Классическая механика. — Москва, 1980. — 368 c.
13. Айзерман М. А. Классическая механика. — Москва, 1974. — 367 c.
14. Бабак В. П. Конструкційні та функціональні матеріали. У двох частинах.Ч.1.Основи фізики твердого тіла. — К.:ТЕХНІКА, 2003. — 344 c.
15. Тарг М., СМ. Краткий курс теоретической механики. — Москва, 1966. — 478 c.
16. Никитин Е. М. Краткий курс теоретической механики. — Москва, 1971. — 398 c.
17. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики: учеб. для втузов. — М.: Высш. шк., 2004. — 415, [1] с. — ISBN 5-06-004329-0
18. Веселовский И. Н. Курс механики. — Москва, 1951. — 611 c.
19. Яблонский А. А. Курс теоретический механики. — Москва, 1977. — 368 c.
20. Гернет М. М. Курс теоретической механики. — Москва, 1965.