Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.138. Маркетинг ->

1. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс. — Київ, 2001. — 608 с.
2. Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2004. — 224 с.
3. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 612 с.
4. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 336 с.
5. Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2006. — 288 с.
6. Вачевський М. В. Маркетингова культура у підприємстві. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 128 с.
7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.
8. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. Методика і практика. — Львів: "Сейбр-Світло", 1995. — 270 с.
9. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг. — Львів: "Сейбр-Світло", 1996. — 208 с.
10. Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посіб. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 255 с.
11. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політухніка", 2004. — 148 с.
12. Дубовик О. В. Маркетинг у банку: навч. посіб. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 275 с.
13. За ред. Липчука В.В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. — К.: Академвидав, 2008. — 216 с.
14. Земляков І. С. Основи маркетингу: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 352 с.
15. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації. — К.: Кондор, 2007. — 152 с.
16. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1997. — 156 с.
17. Корольчук О. П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання: практикум. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. — 259 с.
18. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: підручник. — К.: Видавництво "Хімджест", 2008. — 720 с.
19. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 152 с.
20. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. — К.: МАУП, 184 с..