Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3941
Усього літератури: 10752
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 621.2. Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини ->

1. Комов В. А. Гидравлика. — Москва, 1955. — 412 c.
2. Смислов В. В. Гидравлика и аеродинамика для студентов. — Киев, 1971. — 348 c.
3. Гидравлика и гидропривод:Методические указания и контрольние задания по определению параметров и условий работи насосов для студентов специализации. — К.:МНТУ, 2002. — 227 c.
4. Бугай Ю. Н. Гидравлика Конспект лекций. — К.:МНТУ, 2002. — 388 c.
5. Рабинович Е. З. Гидравлика Конспект лекций. — М.:Изд-во литер, 1957. — 359 c.
6. Идельчик И. Е. Гидравлитические сопротивления. — Москва, 1954. — 314 c.
7. Ибатулов К. А. Гидравлические машины и механизмы в нефтяной промышленности. — Москва, 1972. — 288 c.
8. Копырин М. А. Гидраливка и гидравлические машины:Учеб.пособие. — М.:Высщ шк, 1961. — 302 c.
9. Стесин С. П. Гидродинамические передачи: Для студентов. — Москва, 1973. — 352 c.
10. Гатенбергер Ю. П. Гидрология и гидродинамика подземных вод. — Москва, 1971.
11. Праздников А. В. Гидропривод в металлургии. — Москва, 1973. — 336 c.
12. Граф Л. Э. Гидроударные машины и инструмент. — Москва, 1972. — 208 c.
13. Мнев Е. Н. Гидроупрогость оболочек. — Ленинград, 1970. — 365 c.
14. Палішкін М. А. Гідравліка:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 34 c.
15. Нагорный В. П. Магистральные трубопроводы: [науч.-попул. изд.]. — Киев : [СПД "Андрієвська Л. В."], 2012. — 310 с. — ISBN 978-966-02-6361-1
16. Комаров И. А. Паровые турбинные установки. — Москва, 1968. — 260 c.