Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 109
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 61. Медичні науки -> 61. Медичні науки ->

1. "Онцар гадон дэр дзод" - тибетский медицинский трактат: [перевод с тибетского]. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1989. — 156, [5] с. — ISBN 5-02-029199-4
2. Архипов О. А. Біомеханічний аналіз: навчю посіб. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 224 с. — ISBN 978-966-660-644
3. Маргазин В. А. Влияние комплексной физической реабилитации на показатели функциональных резервов системы дыхания и физического развития у детей младшего и среднего школьного возраста в период пребывания в специализированном загородном санатории. — Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 2011.- № 3, 2011. — № 12. — С.40-45
4. Шевченко Є. М. Латинська мова і основи медичної термінології:Навч.посіб 3-є вид. — К.:Тандем, 2001. — 176 c. — ISBN 966-7145-39-Х
5. Асеева Т. А., Дашиев Д. Б., Кудрин А. Н. [и др.] Лекарствоведение в тибетской медицине/ Отв. ред. С.М.Николаев. — Новосибирск: Наука. Сибирское отд-ние, 1989. — 191 ,4 л.ил. с. — ISBN 5-02-029198-6
6. Урывчикова Е. Е. Лечебная физическая культура при беременности. — Лечебная физкультура и спортивная медицина.- 2011.- № 3, 2011. — № 12. — С.45-55
7. Малая медицинская энциклопедия Т.1 А-Бронхит / Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — Т. 2. — 1199 с.
8. Малая медицинская энциклопедия Т.2 Бронхоаденит - Гониот / Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — Т. 2. — 1199 с.
9. Малая медицинская энциклопедия Т.3 Гонит - Интубатор / Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — Т. 3. — 1183 с.
10. Малая медицинская энциклопедия Т.4 Интубация-Ларокаин/ Отв. ред. Василенко В.Х — М.: Изд. Сов. энциклопедия, 1966. — Т.4. — 1167с.
11. Малая медицинская энциклопедия Т.5 Ларусан - Молоко / Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1967. — Т. 5. — 1167 с.
12. Малая медицинская энциклопедия Т.6 Молокоотсос - Ототопика / Отв. ред Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1967. — Т. 6. — 1199 с.
13. Малая медицинская энциклопедия. Т. 8. Полифагия - Реометры /Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1968. — Т. 8. — 1215 с.
14. Малая медицинская энциклопедия. Т.10. Спру - Фторотан /Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1968. — Т. 10. — 1199 с.
15. Малая медицинская энциклопедия. Т.11. Фторурация - Ящур/ Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1969. — Т. 11. — 1247 с.
16. Малая медицинская энциклопедия. Т.12. Указатели, приложения/ Отв. ред. В.Х.Василенко — М.: Сов. энциклопедия, 1970. — Т. 12. — 648 с.
17. Малая медицинская энциклопедия. Т.7 Отравления - Полиурия/ Отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1967. — Т. 7. — 1199 с.
18. Малая медицинская энциклопедия. Т.9. Реппеленты - Спорынья/ отв. ред. Василенко В. Х — М.: Сов. энциклопедия, 1968. — Т. 9. — 1191 с.
19. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допопомоги. Навчальний посібник. — Київ : ВСВ " Медицина", 2017. — 528 с.
20. Медицинские проблемы физической культуры : сборник — Киев : Здоров’я, 1973. — Вып. 3. — 135 с.