Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3567
Усього літератури: 10350
Відвідувачів на сайті: 67
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.23/24. Буріння свердловин. Техніка буріння ->

1. Качмар Ю. Д., Світлицький В. М., Синюк Б. Б. lдентифікація припливу вуглеводів у свердловину: Підручник для студентів. — Львів:Центр Європи, 2005. — 414 c.
2. Качмар Ю. Д., Світлицький В. М., Синюк Б. Б. lнтенсифікація припливу вуглеводів у свердловину:Наукове видання Кн.1. — Львів:Центр Європи, 2004. — 352 c.,87 рис. — ISBN 966-7022-40
3. Гасанов А. П. Аварийно-восстановительные работы в нефтяных и газовых скважинах: Для студентов. — Москва, 1987. — 182 c.
4. Кустурова О. В., Ляменков С. В. Аналіз асортименту хімічних реагентів для буріння і вхідний контроль їх якості//Нафтова і газова промисловість. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 2. — С.29-31
5. Калинин А. Г. Бурение наклонных и горизонтальных скважин : справочник. — Москва : НЕДРА, 1997. — 648 с. — ISBN 5-247-03692-1
6. Калинин А. Г., Никитин Б. А., Солодкий К. М. Бурение наклонных и горизонтальных скважин:Справочник. — М.:Недра, 1997. — 648 c.
7. Дверий В. П. Бурение скважин лопастними долотами. — М.:Недра, 1977. — 188 c.
8. Брылов С. А., Грабчак Л. Г., Добровольский Г. Б. [и др.] Бурение шурфов и скважин самоходными и передвижными установками. — М.: Недра, 1979. — 256 с.
9. Мислюк М. А., Рибнич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин:Довідник :У 5 т. Т 1:Загальні відомості.Бурові установки.Обладнання та інструмент. — К.:Інтерпрес, 2002. — 367 c.
10. Мислюк М. А., Рибнич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин:Довідник.:У 5 т. Т 1:Загальні відомості.Бурові установки.Обладнання та інструмент. — К.:Інтерпрес, 2002. — 303 c.
11. Калмыков Н. Н. Буровая техника и технология за рубежом: Для студентов. — Москва, 1968. — 318 c.
12. Буяновский Н. И., Лесецкий В. А. Буровые машины и механизмы:Учеб.пособие. — М.:Недра, 1968. — 403 c.
13. Ловчев С. В. Буровые насосы с регулируемой подачей. — М.:Недра, 1977. — 270 c.
14. Нагорный В. П., Глоба В. М., Денисюк И. И. Взрывные работы при добыче природных углеводородов,строительстве магистральных трубопроводов и подземных хранилищ / Под ред.В.П.Нагорного. — К.:Ин-т геофизики им.С.И.Субботина, 2009. — 330 с. — ISBN 978-966-02-5314-8
15. Огородніков П. І. Вібраційна міцність та надійність бурильної колони: [монографія]. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. — 349 с. — ISBN 978-966-501-092-0
16. Бугай Ю. М. Водоизоляционные работы в скважинах: Для студентов. — Киев, 2001. — 185 c.
17. Бугай Ю. М., Балакиров Ю. А. Водоизоляционные работы в скважинах: Для студентов. — Киев, 2001.
18. Стефурак Р. И., Новиков В. Д., Мыслюк М. А. [и др.] Выбор многоопорных компоновок низа бурильной колонны при роторном бурении скважин. — Москва: ВНИИОЭНГ, 2000. — 64 с.
19. Зотов Г. А. Газогидродинамические методы исследования газовых скважин: Для студентов. — Москва, 1970. — 192 c.
20. Фролов Н. Ф. Геологические наблюдения и построения при бурении искривленных скважин. — М.: Гостоптехиздат, 1957. — 184 c.