Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

1. Вяк К. Антитерористичні заходи за кримінальним кодексом республіки Польща // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 126-134
2. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві: основні поняття, проблеми класифікації, удосконалення законодавства. — Київ : Атіка, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7714-56-Х
3. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. — 310 с. — ISBN 966-8071-99-9
4. Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.50-61
5. Панов М. Вступ до курсу "Кримінальне право України": Лекція професора М.Панова// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 321-342
6. Андрушко П. Джерела кримінального права України: поняття. види // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С 25-41
7. Уткин А. И. Дипломатия и оружие. — М.осква: Наука, 1987. — 188 с.
8. Харченко І. О. Загальні питання пенітенціарного прповадження у кримінальному судочинстві. — Судова практика, 2012. — № 1-2. — С.29-37
9. Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.228-231
10. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України:Особлива частина:Навч.посіб. — К.:Знання України, 2002. — 76 c.
11. Піджаренко О. М. Зброя і ми:Зконодавче,нормативне і відомче регулювання відносин,пов’язаних із вогнепальною мисливською,службовово-штатною й іншою зброєю та спецзасобами індивідуального захисту. — Київ: Наукова думка, 1998. — 223 c. — ISBN 966-00-017-4
12. Фріс П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення //Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.42-49
13. Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 174-183
14. Карабут Л. Ітерації у кримінально-прцесуальній діяльності. — Право України, 2011. — № 10. — С.236-241
15. Кодекси України:Кримінальний кодекс України. — К.:Український інформ-правовий центр, 2003. — 238 c.
16. Кодекси України:Кримінальний кодекс України. — К.:Кодекс України, 2001. — 234 c.
17. Кодекси України:Кримінальний кодекс України. — К.:Український інформ-правовий центр, 1999. — 230 c.
18. Кодекси України:Кримінально-виконавчий кодекс України. — К.:Форум, 2003. — 110 c.
19. Кодекси України:Кримінально-процесувальний кодекс України. 2004. — 302 c.
20. Кодекси України:Кримінально-процесувальний кодекс України. 2003.