Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 4006
Усього літератури: 10821
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.9. Цивільне процесуальне право ->

1. Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.375-379
2. Святоцького О. Д. Адвокатура в Україні правове регулювання і судова практика:Практ.посіб для адвоката. — К.:Видавничий Дім, 2003. — 768 c.
3. Меліхова О. В. Адвокатура в Україні:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 92 c.
4. Святоцький О. М., Михеєнко М. Адвокатура України:Навч.посіб для студ.юрид.вищ заклад. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 224 c.
5. Адвокатура України:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 149 с.
6. Фіолевський Д. П. Адвокатура:Підручник. — К.:Алерта, 2007. — 486 c.
7. Бангалорські принципи поведінки суддів (міжнародні стандарти у сфері судочинства0. — Право України, 2011. — № 10. — С.358-363
8. Комаров В. Вступ до курсу "Цивільний процес": Лекція. — Право України, 2011. — №10. — С.120-152
9. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. — К.:Атіка, 2003. — 352 c.
10. Сафулько С. До питання реалізації світових стандартів адвокатури в українській практиці. — Право України, 2011. — № 10. — С.242-246
11. Маляренко А. До питання упередженості як підстави дисциплінарної відповідальності суддів. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.414-420
12. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві. — Право України, 2011. — № 4. — С. 61-72
13. Петров Р. Європеїзація української судової системи як складова євроінтеграційної політики України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.300-306
14. Європейська Хартія про статус суддів. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.488-492
15. Законодавство України про нотаріальні:Організаційно-правові основи діяльності нотаріату:Збірник офіц.норм.актів. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 464 c.
16. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Бюлетень закон-ва і юрид.практики України.-2001.-№8. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — 351 c.
17. Куц Г. В., Джунь. Законодавство України,що регулює діяльність судів та визначає статус суддів України. — К.:Укр.Правича Фундація, 1996. — 320 c.
18. Притика Д. М. Збірник роз’яснень вищого арбітражного суду України. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 272 c.
19. Бірюкова А. М. Зразки процесувальних документів:Посібник. — К.:Прецедент, 2006. — 176 c.
20. Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку. — Право України, 2011. — № 10. — С. 247-253