Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

21. Кожевников В. Л. Теорія інформації та кодування : навч. посібник. — Дніпро : НГУ, 2011. — 108 с.
22. Крылова А. Безопасность информационных систем. Методические указания по курсу. — УЦ СамГТУ & SoftLine Academy, 2006.
23. Щербаков Л. Ю. Прикладная криптография. — Русская редакция, 2003.
24. Лахно В. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Оснви криптографічного захисту інформації". — Київ: [Б. в.], 2016. — 172 с.
25. Низенко Е. І., Каленяк В. П. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: Навч. посіб. — Київ : МАУП, 2006. — 134 с. — ISBN 966-608-685-9
26. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. — М.: Радио и связь, 2001. — 2-е изд. — 376 c. — ISBN 5-256-01518-4
27. Тарнавський Ю. А. Технології захисту інформації. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 162 с.
28. Франчук В. М. Захист інформаційних ресурсів: криптографічні та стеганографічні методи захисту даних. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. — 120 с.
29. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. пособие. — М.: ИД "Форум" ИНФРА-М, 2010. — 592 c.
30. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире: [Пер. с англ.]. — СПб.; М.; Н. Новгород: Питер, 2003. — 368 с. — ISBN 5-318-00193-9 В пер