Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 9
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 81.27. Лінгвістика. Соціолінгвістика ->

21. Мацюк Г., Горда О., Чучвара А. Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дис- ципліна: монографія. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 280 с. — ISBN 978-617-10-0683-6
22. Морозова І. Б. Комунікативна лінгвістика крізь призму гештальт-теорії: метод. рек. — Одеса, 2020. — 41 с.
23. Недашківська Т. Є. Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду роботи) : монографія. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 230 с.
24. Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А.М.,, 2020. — 124 с. — ISBN 978-617-7859-31-3
25. Савінова Н. В., Берегова М. І. Психолінгвістика: Навч.-метод. посіб. — Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2020. — 92 с. — ISBN 978-617-7472-65-9
26. Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.
27. Ситар Г. Політична лінгвістика: навч.-метод. посіб. — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. — 184 с.
28. Уклад.: Безгодова Н.С., Найрулін. А. О. Вступ до мовознавства: навч. посіб. — Полтава : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2023. — 227 с.
29. Уклад.: Лелека Т.О. Психолінгвістика. Навч.-метод. посіб. — Кропивницький, 2022. — 121 с.
30. Закарпатські філологічні студії. Випуск 26. Том 1. — Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 306 с.
31. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 1(204). — Кропивницький: Видавничий дім "Гельветика", 2023. — 86 с.
32. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. — Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. — 364 с. — ISBN 978-966-397-281-7
33. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). — Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. — 436 с. — ISBN 978-617-7768-33-2
34. Лінгвоекологія: мова медицини: збірник наукових праць за матеріа- лами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 - 23 лютого 2023 року. — Львів: Друкарня Львів-ського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2023. — 428 c. — ISBN 978-617-7196-30-2