Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 512. Вища математика ->

41. Стрелковська І. В. Дисркетна математика: навч. посіб. — Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. — 196 с. — ISBN 978-966-7598-37-2
42. Капустян О. В., Касiмо- Н. В., Ловейкiн Ю. В. Диференцiальнi рiвняння: задачi, методи розв’язування, ком- п’ютерний практикум: навч. посiбн. — Київ, 2023. — 135 с.
43. Бондаренко В. Г. Диференціальні рівняння: конспект лекцій: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 124 с.
44. Вдовенко Т. І., Козак В. І. Диференціальні рівняння: навч.-метод. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 106 с.
45. Бондаренко Віктор. Диференційні рівняння. Конспект лекцій. 2й курс. — К.: МНТУ, 1994. — 72 c.
46. Капустян О. В., Перестюк М. О., Станжицький О. М. Екстремальні задачі: теорія, приклади, методи розв’язання. — Київ, 2019. — 71 с.
47. Михайленко С. В., Свіщова Є. В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навч. посіб. — Харків : Видво НУА, 2023. — 104 с.
48. Рего В. Л., Варга Я. В. Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання проблем природознавства: навч. посіб. — Ужгород, 2023. — 121 с.
49. Равва Д. П. Інтегральні рівняння Абеля і його узагальнення. — Київ, 2002.
50. Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас А. Г. Компютерна дискретна математика. — Харків: "Компания СМІТ", 2004. — 480 c. — ISBN 966-8530-20-9
51. Уклад.: Калюжний О. О., Мальцев А. Ю., Подколзін Г. Б. Конспект лекцій з курсу "Аналітична геометрія та лінійна алгебра": навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 127 с.
52. Олiйник А. С., Сущанський В. I. Лекції з алгебри: навч. посіб. — Київ: ВПЦ Київський університет, 2019. — 306 с.
53. Алексеєва І. В. Лінайна алгебра та аналітична геометрія: практикум. — Київ : НТУУ "КПІ", 2013. — 180 с.
54. Осадча Л. К. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посіб. — Рівне : НУВГП, 2020. — 205 с. — ISBN 978-966-327-448-5
55. Булдигін В. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. посіб. — Київ : ТВіМС, 2011. — 224 с. — ISBN 966–8725–05–0
56. Коваль О. О., Поліщук О. Б., Стогній В. І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення: конспект лекціЙ. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 196 с.
57. Уклад. Бохонов Ю. Є. Лінійна алгебра: Курс лекцій [Електронний ресурс]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 214 с.
58. Бондаренко Н. В., Отрашевська В. В. Лінійна алгебра: навч. посіб. — Київ: КНУБА, 2023. — 180 с.
59. Станжицький О. М., Собчук В. В., Кушніренко С. В. [та ін.] Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Методика навчання математики" Частина ІІІ "Функції в шкільному курсі математики". — Київ, 2022. — 224 с.
60. Безущак О. О., Ганюшкін О. Г., Кочубінська Є. А. Навчальний посібник з лінійної алгебри для студентів. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. — 224 с.