Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

41. Сміян Л. С. Нотаріат в Україні: навч. посіб. — Київ : КНТ, 2008. — 680 с. — ISBN 978-966-373-357-9
42. Комаров В. В. Нотаріат в Україні: Підручник. — Харків : Право, 2011. — 384 с. — ISBN 978-966-458-253-4
43. Європіна І. В. Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчс.-метод. комплекс. — Київ : ІПКК Академії прокуратури України, 2005. — 84 с.
44. За ред. Харитонова Є. О. Основи римського приватного права: навч. - метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 296 с.
45. Підопригора О. А. Основи римського приватного права: Підручник для студ.юридич.вузів і фак-тів. — Київ: Вентурі, 1997. — 336 с. — ISBN 966-570-045-6
46. Хрідочкін А. В., Макушев П. В., Ченцов В. В. Основи юриспруденції: підручник. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. — 396 с. — ISBN 978-966-328-181-0
47. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. — 462с. — ISBN 966–610–024–х
48. ред. Кучерявенко М. П. Податкове право України: навч. посіб. — Харків : Право, 2010. — 256 с. — ISBN 978-966-458-177-3
49. Бех Г. В., Дмитрик О. О., Кобильник Д. А. [та ін.] Податкове право: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 400 с. — ISBN 966-667-108-5
50. Погребняк С. П., Лук’янов Д. В., Биля-Сабадаш І. О. Порівняльне правознавство : підручник. — Х. : Право, 2012. — 272 с. — ISBN 978-966-458-228-2
51. Петришин О. В. Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 164 с. — ISBN 978-966-937-370-0
52. Голяк Л. В. Порівняльне правознавство: курс лекцій. — Київ : МАУП, 2004. — 200 с. — ISBN 966-608-423-6
53. Марочкін І. Є. Порівняльне судове право: Навч. посіб. — Х.: Право, 2008. — 112 с. — ISBN 978-966-458-086-8
54. За заг. ред. Сущенка В. М. Правнича клінічна освіта в Україні: навч. посіб. — К.: Ваіте, 2020. — 274 с. — ISBN 978—617-7627-34-9
55. уклад. Бабанін С. В., та ін. Правова статистика: курс лекцій. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-617-7665-13-6
56. Виганяйло С. М. Правова статистика: навч. посіб. — Суми: Харківський національний університет внутрішніх справ Сумська філія, 2019. — 145 с.
57. Забзалюк Д., Савайда О. Правова статистика: навч. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. — 140 с.
58. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. 2000. — 944с.
59. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник.-3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев.. — М: Издательство НОРМА, 2003. — 1012с.
60. Правознавство : підруч. — Харків: Фоліо, 2014. — 98 с. — ISBN 978-966-03-6568-1