Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

81. Количева Т. В. Психологія ділового спілкування: Конспект лекцій. — Харків: УкрДАЗТ, 2010. — 106 с.
82. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник. — Львів, 2018. — 172 с.
83. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник. — Х.: Право, 2008. — 240 с. — ISBN 978-966-458-068-4
84. Коренєва Ю. П., Мухіна Л. М., Чугуєва І. Є. Диференційна психологія: методичні вказівки. — Миколаїв : НУК, 2023. — 90 с.
85. Коханова О. П. Історія психології від античності до початку ХХ століття: навч. посібник. — Київ: Інтерсервіс, 2016. — 236 с. — ISBN 978-617-696-522-0
86. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8
87. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І. Соціальна психологія: навч. посіб. — Київ, 2019. — 243 с.
88. Кузьо Л. І. English for Specific Purposes: Psychology in Use. Part I (Англійська мова для спеціальних цілей: Психологія у практиці. Частина I): навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2018. — 88 с. — ISBN 978-617-511-250-2
89. Кузьо О. Основи психологічної практики: навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 124 с. — ISBN 978-617-511-345-5
90. Курова А. В. Психологія спілкування: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2020. — 79 с.
91. Левенець І. В. Судова психіатрія: навч. посіб. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 328 с. — ISBN 966-654-153- Х
92. Лісовський П. М. Військова психологія: методологічний аналіз: навч. посіб. — Київ: Кондор- Видавництво, 2017. — 290 с. — ISBN 978-617-7278-81-7
93. Ложкін Г. В., Блохіна І. О. Психологія здорового способу життя: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 96 с.
94. Лукіянчук А. М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навч.-метод. посіб. — Біла Церква : БІНПО, 2020. — 139 с.
95. Магдисюк Л. І. Основи психологічного консультування : навч. посіб. — Луцьк : Вежа-Друк, 2022. — 360 с.
96. Мазяр О. В. Диференціальна психологія : модульний курс: навч. посіб. — К.: Видавничий дім "Кондор", 2017. — 284 с.
97. Мазяр О. В. Особистісний дисонанс: системний аналіз : монографія. — Видавець О. О. Євенок, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-995-072-7
98. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-364-609-1
99. Максименко С., Деркач Л., Кіричевська Е. Психологія когнітивних процесів: наук. посіб. — Київ: "Видавнцтво Людмила", 2022. — 420 с. — ISBN 978-617-7828-00-0
100. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт. — К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. — 48 с.