Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 90
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

81. Поліщук В. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : [монографія]. — Суми : Університетська книга, 2019. — 478 с. — ISBN 978-966-680-593-8
82. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-680-507-5
83. Помиткін Е. О., Рибалка В. В. Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку: посібник. — Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. — 150 с.
84. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
85. Прищак М. Д., Лесько. О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця, 2016. — 150 с.
86. ред. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручник. — Вінниця : Нова книга, 2004. — 704 с. — ISBN 966-7786-03-Х
87. Роберт Т. Киосаки и Шарон Лечтер. "Богатый папа, Бедный папа". 1995. — 102с.
88. Рокотянська І. О. Розвиток навичок емоційної грамотності з використанням авторської настільної гри "Емоції в кубі" : розвивальна програма. — Диканька, 2022. — 42 с.
89. Савчин М. В., Багнюк З. С. Вступ до спеціальності "Психолог, практичний психолог": Навч. посіб. 2019. — 225 с.
90. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. Загальна психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 296 с. — ISBN 978-611-01-0267-4
91. Синельников В. Путь к богатству или где зарыты сокровища. 2003.
92. Синельников В. Сила Намерения. 2007. — 145с.
93. Синельников В. Учебник Хозяина жизни. 2009. — 131с.
94. Синельников В. ПРИВИВКА ОТ СТРЕССА ИЛИ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АЙКИДО (Издание второе, переработанное и дополненное). 2007. — 217с.
95. Синельников Валерий. Болезнь. Ну и хрен с ней. 2001.
96. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З.В. Загальна психологія: підручник. — К.: Либідь, 2005. — 464 с. — ISBN 966-06-0382-7
97. Слободянюк А. В., Андрущенко. Н. О. Психологія управління та конфліктологія: навч. посіб. для практичних і семінарських занять. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 120 с.
98. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в екстремальних условиях учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. — Издательский центр, 2007.
99. Сонник Г. Т. Психіатрія: Підручник. — Київ : Здоров’я, 2003. — 443 с.
100. Старовойтенко Н. В., Фоміна Н. М. Основи психології та педагогіки. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — 256 с.