Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

81. Панок В. Г., Обухівська А. Г., Острова В. Д. Психологічна служба : Підруч. — Київ : Ніка-Центр, 2016. — 362 с. — ISBN 978-966-521-691-9
82. Укладач: Загурська І.С. Психологічна служба в системі освіти: Курс лекцій. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. — 166 с.
83. Автор-упорядник: Чикун Л.М. Психологічне забезпечення впровадження відновних стосунки у конфлікті практик у закладі освіти: збірник матеріалів. — Піщане, 2022. — 85 с.
84. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. — П., 2013. — 172 с.
85. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини. — Луцьк : Вежа, 2011. — 430 с. — ISBN 978-966-600-393-8
86. Толкунова І. В., Гринь О. Р., Смоляр І. І. [та ін.] Психологія здоров’я людини: навч. посіб. — Київ, 2018. — 156 с.
87. Ложкін Г. В., Блохіна І. О. Психологія здорового способу життя: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 96 с.
88. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Психологія і педагогіка: Лекції. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
89. Бочаріна Н. О. Психологія особистості: навч. посіб. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — 188 с.
90. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. — Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. — 364 с. — ISBN 978-617-7844-51-7
91. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. — ISBN 978-611-01-0322-0
92. Токман А. А., Немченко Н. В. Психологія способу життя: навч. посіб. — К.: "ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 300 с. — ISBN 978-617-02-0153-9
93. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. — 141 с.
94. Прищак М. Д., Лесько. О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця, 2016. — 150 с.
95. Слободянюк А. В., Андрущенко. Н. О. Психологія управління та конфліктологія: навч. посіб. для практичних і семінарських занять. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 120 с.
96. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — Київ : МАУП, 2002. — 176 с. — ISBN 966-608-149-0
97. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2011. — 663, [1] с. — ISBN 978-966-364-949-8
98. Быков С. В. Психотехника для юристов : учеб. пособие. — Тольятти : Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. — 83 с.
99. Синельников В. Путь к богатству или где зарыты сокровища. 2003.
100. Рокотянська І. О. Розвиток навичок емоційної грамотності з використанням авторської настільної гри "Емоції в кубі" : розвивальна програма. — Диканька, 2022. — 42 с.