Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 243
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

81. Базика Є. Л. Основи організаційної психології: курс лекцій. — Одеса : ОНУ, 2023. — 150 с.
82. Матейко Н. М. Основи психодіагностики: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи. — ІваноФранківськ: Симфонія форте, 2013. — 80 с.
83. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2006. — 265 с. — ISBN 966-8226-07-0
84. Засєкіна Л. В., Пастрик Т. В. Основи психології та міжособове спілкування : навч. посіб. — Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. — 184 с. — ISBN 978-966-600-658-8
85. Старовойтенко Н. В., Фоміна Н. М. Основи психології та педагогіки. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — 256 с.
86. Руденко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2020. — 146 с.
87. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 158 с.
88. Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Г. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 163 с.
89. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с. — ISBN 966–574–311–2
90. Герасименко Н. І. Основи психології: навч. посіб. — Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. — 60 с.
91. Магдисюк Л. І. Основи психологічного консультування : навч. посіб. — Луцьк : Вежа-Друк, 2022. — 360 с.
92. Панок В. Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. — 384 c. — ISBN 978-966-423-474-7
93. Кузьо О. Основи психологічної практики: навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 124 с. — ISBN 978-617-511-345-5
94. Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. — Київ, 2018. — 208 с.
95. Царенко Л., Вебер Т., Войтович М. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. Том 2. — Київ, 2018. — 240 с.
96. Гридковець Л., Вебер Т., Журавльова Н. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. Том 3. — Київ, 2018. — 236 с.
97. Донченко О. А., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: Навч. посіб. — К.: Міленіум,, 2008. — 536 с. — ISBN 978-966-8063-45-2
98. Горностай П. П., Слюсаревський М. М. Основи соціальної психології: підручник. — Київ : Талком, 2018. — 580 с. — ISBN 978-617-7685-42-4
99. Мазяр О. В. Особистісний дисонанс: системний аналіз : монографія. — Видавець О. О. Євенок, 2020. — 332 с. — ISBN 978-966-995-072-7
100. За ред.Максименка С. Д., Зливкова В. Л., Кузікової С. Б. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. — 430 с. — ISBN 978-966-698-201-1