Міжнародний Науково-технічний Університет

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

81. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 301 с. — ISBN 966-7302-51-2
82. Шумилов В. М. Правовая система США: [учеб. пособие для студентов и слушателей вузов по специальности "Юриспруденция"]. — М.: ДеКА, 2003. — 399 с. — ISBN 5-89645-038-9
83. Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. — М.: Наука, 1976. — 239, [1] с.
84. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. 2000. — 944с.
85. История государства и права зарубежных стран: Курс лекций/ Автор-сост.А.В. Митин. — М.: МИЭМП, 2008. — 272с.
86. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник.-3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев.. — М: Издательство НОРМА, 2003. — 1012с.
87. Практикум зі складання процесуальних документів: навч. посіб. — Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. — 308 с. — ISBN 978-966-214-398-0