Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 91
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.9. Психологія ->

101. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. — Київ: Академвидав, 2006. — 265 с. — ISBN 966-8226-07-0
102. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. — ISBN 978-611-01-0322-0
103. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков [та ін.] Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації. — К.: ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", 2018. — 100 с.
104. Токарева Н. М. Історія психології: від витоків до епохи Просвітництва: підручник. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2022. — 384 с. — ISBN 978-617-8096-12-0
105. Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. — Київ, 2017. — 548 с.
106. Токман А. А., Немченко Н. В. Психологія способу життя: навч. посіб. — К.: "ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 300 с. — ISBN 978-617-02-0153-9
107. Толкунова І. В., Гринь О. Р., Смоляр І. І. [та ін.] Психологія здоров’я людини: навч. посіб. — Київ, 2018. — 156 с.
108. Туляков В. А. Виктимология. — Одесса: Одесская национальная юридическая академия, 2003. — 137с. — ISBN 966-7694-23-2
109. Турбан В. В., Сердюк Л. З., Рождественський Ю. Т. Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку : колективна монографія. — К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 306 с. — ISBN 978-966-189-335-0
110. Туриніна О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження: навч.- метод. посіб. — Київ : ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 206 с. — ISBN 978-617-02-0221-5
111. уклад. Ніколаєнко С. І., Ніколаєнко С. О. Юридична психологія: навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. — 145 с.
112. уклад. Христов О. Л. Судова психіатрія: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2018. — 16 с.
113. уклад. Шепітько В. Ю., та ін. Юридична психологія: методичні поради. — Харків : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. — 42 с.
114. Укладач: Загурська І.С. Психологічна служба в системі освіти: Курс лекцій. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. — 166 с.
115. упоряд. Олійников Г. В. Судова медицина та психіатрія: інф.-метод матеріали. — Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий університет, 2012. — 32 с.
116. Фурман А. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Психодіагностика". 2016.
117. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2011. — 663, [1] с. — ISBN 978-966-364-949-8
118. Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. Психодіагностика: навч. посіб. — Харків: НТУ "ХПІ", 2018. — 246 с.
119. Чаплінська Ю. Фільманаліз у роботі психолога: практичний посібник. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. — 96 с.
120. Черезова І. О. Психологічна експертиза: навч. посіб. — Бердянськ: БДПУ, 2018. — 262 с.