Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.5. Інвестування; Інвестиційна діяльність ->

1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с. — ISBN 966-8253-19-1
2. Безродна С. М. Інвестування : компендіум. — Чернівці: БДФЕУ, 2013. — 200 с.
3. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посіб. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 457 с. — ISBN 978-966-285-044-4
4. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво "Політехніка", 2022. — 186 с.
5. Пересада А. А., Смірнова О. О., Онікієнко С. В. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 251 c. — ISBN 966–574–224–8
6. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 147 с.
7. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни: навчальний посібник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 61 с.
8. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 312 с. — ISBN 978-611-01-0147-9
9. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування: Підручник. — Тернопіль : Економічна думка, 2014. — 543 с. — ISBN 978-966-654-312-0
10. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: практикум: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 67 с.
11. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування: Навч. посібник.. — К.: КНЕУ, 2003. — 497 с. — ISBN 966–574–414–3
12. Портфельне інвестування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 408с. — ISBN 966–574–604–9
13. Лактіонова О. А. Проектне фінансування. — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. — 216 с.
14. Майорова Т. В. Проектне фінансування. — Київ : КНЕУ, 2017. — 434 с. — ISBN 978-966-926-191-5
15. Шклярук, С. Г. Проектне фінансування. — Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2009. — 472 с. — ISBN 978-966-608-946-8
16. Хрупович С. Є. Проектне фінансування. — Тернопіль: ТНТУ, 2015. — 122 с.
17. Сіренко Н. М. Проектне фінансування. — Миколаїв : МНАУ, 2018. — 106 с.
18. Дєліні М. М., Лобунець Т. В. Проектне фінансування: Методичні вказівки. — Київ : НУБіП, 2022. — 162 с.
19. Пересада А. А. Проектне фінансування: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с. — ISBN 966-574-795-9